sobota, 20 kwietnia 2019 r., imieniny Agnieszki, Czesława, Amalii

Aktualności

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń ogłasza, że w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Będzie to druga licytacja prawa własności do nieruchomości (o powierzchni 0,4132 ha), na którą składają się:
- działka o powierzchni 0,1300 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym-otwartym, murowanym, parterowym z użytkowym poddaszem, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 201,30 m2,
- działka o powierzchni 0,2000 ha, niezabudowana, nieogrodzona, częściowo przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
- działka o powierzchni 0,0732 ha, niezabudowana, nieogrodzona, częściowo przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
- działka o powierzchni 0,0100 ha, niezabudowana, nieogrodzona.

Reklama Wyżej wymieniona nieruchomość położona: 07-440 Goworowo, Brzeźno Wieś i stanowi własność dłużnika: R&P Godlewscy sp. z o.o. w Dyszobabie dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00069649/3.

Suma oszacowania wynosi 211 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 190,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Reklama Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka ul. Kilińskiego 5
tel. (29) 691-71- 55, 601-789-602, e-mail: [email]ostroleka.cichon@komornik.pl[/email]
www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 11683 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 04.12.2018, 09:47r. Drukuj
Powrót