poniedziałek, 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Bernardyna, Bronimira

Aktualności

Próg zwalniający pojawi się na ul. Koszarowej

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik odpowiedział na interpelację złożoną przez radną Grażynę Sosnowską, która apelowała w sprawie montażu progów zwalniających ruch na ulicy Koszarowej oraz ul. gen. Tomasza Turskiego. Włodarz miasta przedstawił plany dotyczące tych inwestycji.

Z odpowiedzi włodarza wynika, że progi zwalniające pojawią się na ulicy Koszarowej, lecz na ul. gen. Tomasza Turskiego nie jest to możliwe, ponieważ będzie ona stanowiła jedną z dróg do obsługi nowego bloku Elektrowni "C". Z uwagi, iż będą się nią poruszały pojazdy ciężarowe, może spowodować nadmierny hałas.

Reklama - W roku 2018 miasto opracowało projekt stałej organizacji ruchu wprowadzającej próg zwalniający na ulicy Koszarowej w Ostrołęce. Jego lokalizacja została zaprojektowana na wysokości 1/3 budynku oznaczonego nr 42 od strony Alei Wojska Polskiego, przed zatwierdzeniem projektu przez zarządcę dróg została uzgodniona z przewodniczącym Rady Osiedla Wojciechowice, Sławomirem Chludzińskim. Na jego wniosek został opracowany projekt stałej organizacji ruchu. Lokalizacja progu została również pozytywnie zaopiniowana przez komisję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie informuję, iż montaż zaprojektowanego progu zwalniającego w ulicy Koszarowej zaplanowany jest w okresie wiosennym bieżącego roku, ewentualnie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych - odpowiedział prezydent Łukasz Kulik.

Włodarz odniósł się również do prośby radnej, dotyczącej montażu progów zwalniających przy ulicy gen. Tomasza Turskiego.

Reklama - Odnośnie montażu progów w ulicy gen. Tomasza Turskiego na długości drogi, przy której usytuowane są budynki jednorodzinne informuję, iż przedmiotowa droga została wybudowana przez miasto przy współfinansowaniu inwestycji drogowej przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. w Ostrołęce i będzie stanowiła jedną z dróg do obsługi nowego bloku Elektrowni "C". Z uwagi, iż po przedmiotowej drodze będą poruszały się pojazdy ciężarowe montaż progów zwalniających jest niemożliwy, tak samo jak w przypadku innych ulic, po których odbywa się ruch pojazdów ciężarowych - dodaje Łukasz Kulik.


Montaż progów zwalniających w szczególności w ulicach, po których odbywa się ruch pojazdów ciężarowych może wywołać negatywne skutki, między innymi zwiększenie hałasu i drgań w okolicy, co jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego progu czy też ponadnormatywną emisję spalin pojazdów, które go przekraczają i tuż po jego przekroczeniu.

Wyświetleń: 802 komentarze: 1 Wrzuć na Facebooka 03.02.2019, 08:00r. Drukuj
Powrót


Hmm @ 21:27, 03.02.2019

IP: 2a00:f41...65ca

Panie Łukaszu, poprzednia wladza obiecala, że ruch na ul. Turskiego zostanie zamknięty dla pojazdów ciężarowych - właśnie po to buduje się drogę za Ytongiem. Co się zmieniło w tej kwestii? Dlaczego nagle tędy ma odbywać się dojazd do elektrowni?!