wtorek, 21 maja 2019 r., imieniny Kryspina, Wiktora, Jana

Fat-Bike

Aktualności

Ruszył konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Ostrołęki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2019 r. Organizacje i podmioty mogą zgłaszać osoby, które wejdą w skład komisji konkursowej.

W związku z ogłoszeniem konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty, mogą wskazać swoich przedstawicieli do komisji konkursowej.

Reklama Komisja będzie opiniowała oferty na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w 2019 r. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie do 7 lutego 2019 r., do Urzędu Miasta Ostrołęki - Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wyświetleń: 1117 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 04.02.2019, 10:46r. Drukuj
Powrót