poniedziałek, 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Bernardyna, Bronimira

Aktualności

Ruszył konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki

Do 12 lutego miejski samorząd czeka na oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2019 roku. Jak informuje Urząd Miasta w Ostrołęce, do wydania, podobnie jak w roku ubiegłym, jest 270 tysięcy złotych.

W tym roku organizacje mogą składać oferty w trzech kategoriach o następującej puli środków:

Reklama 1. Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, popularyzacja tradycji i historii oraz przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla mieszkańców miasta Ostrołęki m.in. w 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznicę nawiązania przez Ostrołękę współpracy zagranicznej z Meppen oraz w nawiązaniu do patronów roku 2019 ogłoszonych przez Sejm RP - 198 tys. zł.
2. Działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców - 60 tys. zł.

3. Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych w formie Kroniki Miasta Ostrołęki - 12 tys. zł.

Reklama Wnioski należy wypełniać i składać za pośrednictwem platformy Witkac w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2019 r. do godz. 16.00. Wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta ofertę lub wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta potwierdzenie złożenia oferty, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 we wskazanym wyżej terminie.

Reklama W związku z 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznicą nawiązania przez Ostrołękę współpracy międzynarodowej z Meppen oraz ogłoszonymi przez Sejm RP patronami roku 2019 rekomenduje się organizacjom pozarządowym planowanie wydarzeń i wydawnictw związanych z tymi wydarzeniami i postaciami.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki oraz pod numerem telefonu (29) 764-68-11, wew. 260, 243.

Zarządzenie w tej sprawie zostało opublikowane na stronie Urzędu Miasta w Ostrołęce. Wnioski można składać poprzez platformę Witkac.

Wyświetleń: 810 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 04.02.2019, 12:13r. Drukuj
Powrót