czwartek, 9 kwietnia 2020 r., imieniny Mai, Dymitra, Dobrosławy

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Skrzynka skarg: odsłonięte kable na słupie energetycznym już zabezpieczone

Skrzynka skarg, pochwał, pytań i pomysłów:
Wzdłuż ulicy A. E. Fieldorfa "Nila", na jednym ze słupów energetycznych widać uchyloną klapkę, spod której wystają niezabezpieczone kable. Słup znajduje się w pasie drogowym, w miejscu ogólnodostępnym.

Czy ktoś prowadzi okresowe kontrole słupów usytuowanych w pobliżu chodników?

Reklama W tym przypadku kable są bardzo nisko. Niezabezpieczona instalacja grozi porażeniem, szczególnie narażone są małe dzieci, które nie są świadome zagrożenia. Bardzo proszę o interwencję odpowiedni służby.

Odpowiada Łukasz Kulik, prezydent Ostrołęki:
Konserwację miejskiej sieci oświetlenia ulicznego prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MADO Andrzej Mróz z siedzibą w Kosowie Lackim 08-330, przy ul. Leśnej 3. W sytuacjach awaryjnych związanych z oświetleniem ulic, kolizji drogowych oraz innych usterek związanych z liniami i instalacjami oświetlenia drogowego można kontaktować się bezpośrednio z konserwatorem - telefonicznie pod numerem tel. 510-277-902, 602-624-381 i 518-038-323 lub pocztą elektroniczną na adres: awarie.mado@onet.p1. Awarie i usterki można również zgłaszać do Urzędu Miasta, wydział dróg pod numerem tel. (29) 765-43-79. Przeglądy instalacji i usuwanie usterek odbywa się na bieżąco. Zgłoszona usterka w ulicy A. E. Fieldorfa "Nila" - tj. otwarta pokrywa wnęki bezpiecznikowej słupa - została niezwłocznie zabezpieczona 13 marca 2019 r. po południu.

Wyświetleń: 846 komentarze: 0
16.03.2019, 11:53r. Drukuj
Powrót