środa, 16 października 2019 r., imieniny Gawła, Florentyny, Grzegorza

BRW

Aktualności

Skrzynka skarg: brudna woda w Zamościu wynikiem chwilowej awarii

Skrzynka skarg, pochwał, pytań i pomysłów:
W miejscowości Zamość w gminie Troszyn mamy problem z brudna woda lecącą z naszych kranów. Woda jest zabarwiona, czasami nawet brązowa a problem pojawia się notorycznie.

Czym jest to spowodowane i nasza woda jest bezpieczna do spożycia?

Reklama Odpowiada Barbara Kosewska, pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Obsługi Rolnictwa:
Odpowiadając na pytanie o stanie wody w sieci wodociągowej, informuję, że woda jest na bieżąco badana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrołęce, wyniki wody są pozytywne. Otrzymaliśmy jednorazowe zgłoszenie w marcu bieżącego roku odnośnie zabrudzonej wody, co spowodowane było zerwaniem złoża filtracyjnego (zaistniała awaria sieci), którą usunięto i więcej nie było zgłoszeń.

Reklama Odpowiada Małgorzata Bednarska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje, że do 9 kwietnia 2019 r. nie wpłynęła żadna interwencja odnośnie złej jakości wody z terenu gminy Troszyn, która zaopatrywana jest w wodę z urządzenia wodociągowego w Troszynie. Z przeprowadzonych badań wody, w ramach kontroli urzędowej oraz na podstawie sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wyświetleń: 854 komentarze: 0
11.04.2019, 15:41r. Drukuj

PROMOCJA

Powrót