sobota, 6 czerwca 2020 r., imieniny Dominiki, Norberta, Laurentego

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Mazowsza

Dobra wiadomość dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych na terenie Mazowsza. Uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę na otrzymanie finansowego wsparcia w postaci stypendiów, którego wysokość wynosi nieco ponad 5 tys. zł.

Naukę w szkołach zawodowych wybierają uczniowie mający sprecyzowane zainteresowania i chcący rozwijać swoje umiejętności w konkretnym kierunku.

Realizowany projekt skierowany jest do uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnych.

Reklama Dzięki funduszom europejskim zrealizowany zostanie projekt, który zwiększy motywację wśród młodzieży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie do stypendiów wynosi ponad 5,2 mln zł, a środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Zasady przyznawania pomocy

Finansowe wsparcie przewidziane jest dla 1036 uczniów. Aby móc ubiegać się o stypendium, uczeń wraz z nauczycielem powinien przygotować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, w którym określi  kierunek swojego rozwoju. W IPRZ powinny być uwzględnione zainteresowania ucznia i uzdolnienia, a także plany związane z pogłębianiem wiedzy. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo w kwocie 5 077,00 zł.  W ramach projektu min. 30% stypendiów przyznanych zostanie uczniom mieszkającym na obszarach wiejskich.

Na co wydać?

Przyznane środki powinny być wydane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego ucznia. Może to być np. opłacenie udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących.

Uczeń bardziej wyedukowany będzie atrakcyjniejszy na rynku pracy, a zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują podczas poszukiwania pracy.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce "zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków". Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ekspertami z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Wyświetleń: 773 komentarze: 0
08.09.2019, 09:17r. Drukuj
Powrót


Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Portal gov.pl

Forum

Reklama

Ynet.pl
Sklep Enter