sobota, 28 marca 2020 r., imieniny Anieli, Renaty, Kastora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Trwa sesja rady miasta (transmisja na żywo)

W sali konferencyjnej miejskiego ratusza trwa sesja rady miasta. Poza stałymi punktami, radni podejmą szereg ważnych dla miasta uchwał. Te obrady mogą być długie i trudne, bowiem wśród punktów m.in. projekt podniesienia podatków dla wielkopowierzchniowego handlu czy likwidacja straży miejskiej.

XVII sesja rady miasta rozpoczęła się o godz. 10.00. Zobacz porządek obrad oraz transmisję na żywo z obrad samorządu.

Reklama 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XIII, XIV, XV i XVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powstających na terenie miasta Ostrołęki.

Reklama 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej oświatowym miejskim jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działającego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego działające przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia programu "Ostrołęcka Karta Seniora".

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania straży miejskiej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Korczaka" w Ostrołęce.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Rolna" w Ostrołęce.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "5 Pułku Ułanów" w Ostrołęce.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki".

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia drogi łączącej aleję ks. Antoniego Pęksy ze stacją segregacji odpadów komunalnych (SSOK) zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia ulicy Krańcowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi - ulicy gen. Tomasza Turskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki na skutek wyłączenia jej z użytkowania.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Ostrołęki (dotyczy skargi J.SZ.).

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Ostrołęki (dotyczy skargi M.G.).

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

28. Zapoznanie z zarządzeniem nr 297/2019 prezydenta miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz zarządzeniem nr 298/2019 prezydenta miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Reklama 29. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018-2022, za rok 2018".

30. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań z "Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016-2018 za rok 2018".

31. Przyjęcie informacji prezydenta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

32. Oświadczenia radnych.

33. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

34. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wyświetleń: 1798 komentarze: 1
26.09.2019, 10:16r. Drukuj
Powrót


Demokrata Zenon @ 00:05, 27.09.2019

IP: 178.213...233

W Ostrołęce to choć radni głosują według własnego światopoglądu.
Zapraszamy na sesję do Rzekunia.
Tu można odnieść wrażenie że za stołem siedzą głuchoniemi.