wtorek, 25 lutego 2020 r., imieniny Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Portal gov.pl ułatwi głosowanie w wyborach

Wybory parlamentarne już 13 października. Udział w głosowaniu ułatwi obywatelom portal gov.pl, gdzie dostępne są wszystkie e-usługi niezbędne do zagłosowania w miejscu zamieszkania i w podróży. Sprawdź, kiedy musisz dopisać się do spisu, a kiedy do rejestru wyborców i jak skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego.

Osoby, które chciałyby zagłosować w wyborach parlamentarnych, a wiedzą, że tego dnia wyjeżdżają lub na co dzień mieszkają w innym miejscu niż są zameldowane mogą skorzystać z poniższych porad.

Reklama Czym się różni dopisanie do spisu wyborców od wpisania do rejestru wyborców?

Jeśli chcecie na stałe zmienić miejsce głosowania, czyli od teraz chcecie głosować tam, gdzie mieszkacie, a gdzie nie jesteście zameldowani i to nie tylko ten jeden raz, ale także w innych, przyszłych wyborach powinniście wpisać się do rejestru wyborców.

Natomiast jeśli wiecie, że tylko tego jednego dnia - 13 października nie będzie was w miejscu zamieszkania, ale mimo to poczucie obywatelskiego obowiązku mówi wam, że powinniście zagłosować, dopiszcie się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy będziecie. Można powiedzieć, że będzie to działanie jednorazowe, czyli dotyczy tylko tych jednych wyborów. W następnych zagłosujecie już u siebie (chyba, że znowu wyjedziecie).

Obie sprawy można załatwić online.

Wpis do rejestru wyborców

Chcecie na stałe zmienić miejsce głosowania? W takim razie skorzystajcie z e-usługi i złóżcie wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

- W tym przypadku kluczowe jest działanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpis nie następuję bowiem automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy. Co przygotować? Profil zaufany, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku - podpowiada minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Co może być takim dodatkowym dokumentem? Umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane: umowa o pracę, karta mieszkańca, itp. Więcej przykładów znajdziecie na gov.pl. Możesz także skontaktować z urzędem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.

Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go na www.pz.gov.pl

Wszystkie dokumenty przygotowane. Co dalej?

Krok 1. Na gov.pl wybierz e-usługę "złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców".

Krok 2. Kliknij przycisk "złóż wniosek i zaloguj się profilem zaufanym" (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Krok 3. Wybierz obywatelstwo.

Krok 4. Zaadresuj wniosek - wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.

Krok 5. Podaj dane dowodu osobistego (nazwę i numer) - dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.

Krok 6. Dołącz dodatkowe załączniki, które pozwolą zweryfikować miejsce twojego stałego zamieszkania.

Krok 7. Podaj adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że pod nim mieszkasz.

Krok 8. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i podany we wniosku adres e-mail.

Czekaj na odpowiedź z urzędu. Samo wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców.

Urzędnik może skontaktować się z tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę ePUAP - jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek.

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Usługa jest bezpłatna.

E-usługa "złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców" będzie dostępna do wtorku 8 października do godz. 23.59.

Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli chcecie zagłosować, a w dzień wyborów nie będzie was w miejscu zameldowania, skorzystajcie z e-usługi "dopisz się do spisu wyborców".

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców możesz wysłać najpóźniej 5 dni przed wyborami, czyli do 8 października.

Dlatego także w tym przypadku warto działać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zanim urzędnik dopisze Was do spisu wyborców, najpierw musi odebrać i rozpatrzyć Wasz wniosek.

Jedynym, co powinniście przygotować, aby skorzystać z tej e-usługi jest profil zaufany i adres, pod którym będziecie w dniu wyborów. Co dalej?

Krok 1. Na gov.pl wybierz e-usługę "dopisz się do spisu wyborców".

Krok 2. Kliknij przycisk "dopisz się do spisu wyborców" i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Krok 3. Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.

Krok 4. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i podany we wniosku adres e-mail.

Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę ePUAP. Jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Przed udaniem się do lokalu wyborczego koniecznie sprawdź, czy dopisano Cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem.

Usługa jest bezpłatna.

E-usługa "dopisz się do spisu wyborców będzie dostępna do wtorku 8 października do godz. 23.59.

Głosowanie korespondencyjne

Jeśli macie orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, w tym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji i należycie do I lub II grupy inwalidów, skorzystajcie z e-usługi głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 15 dnia przed wyborami.

Co przygotować przed załatwieniem tej sprawy? Profil zaufany i skan lub zdjęcie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Co dalej?

Krok 1. Na gov.pl wybierz e-usługę "zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego".

Krok 2. Kliknij przycisk "zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego" i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Krok 3. Sprawdź lub wpisz swoje dane.

Krok 4. Dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli w pakiecie wyborczym chcesz otrzymać nakładkę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a - zaznacz odpowiednie pole. Podaj adres, na jaki chcesz otrzymać pakiet wyborczy.

Krok 5. Zaznacz oświadczenie, w jakim jesteś rejestrze wyborczym - wystarczy, że podasz miejscowość. Wniosek automatycznie zaadresuje się do właściwego komisarza wyborczego oraz do właściwego urzędnika wyborczego.

Krok 6. Sprawdź zgłoszenie i podpisz je elektronicznie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Jeśli w Twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę ePUAP , jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Urząd nie rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:

- nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,

- masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.

E-usługa "zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego" będzie dostępna do poniedziałku 30 września 2019 r. do godz. 23.59.

Sprawdzaj swoją skrzynkę.

Oto jak ustawić powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP:

Krok 1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.

Krok 2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).

Krok 3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje.

Krok 4. Wybierz Ustawienia.

Krok 5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.

Krok 6. Zapisz zmiany.

Od teraz po przyjściu każdej wiadomości z urzędu otrzymasz maila na swoją prywatną skrzynkę. Pamiętaj, aby podawać ten adres w wysyłanych wnioskach.

Wyświetleń: 724 komentarze: 1
28.09.2019, 09:07r. Drukuj
Powrót


:) @ 14:04, 29.09.2019

IP: 5.173...55

Zachęcam do głosowania na PIS!