poniedziałek, 24 lutego 2020 r., imieniny Macieja, Bogusza, Jaśminy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

W piątek sesja rady powiatu

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbędą się kolejne obrady. Radni mają do zaopiniowania i przegłosowania szereg uchwał dotyczących m.in. udzielenia pomocy finansowej gminie Goworowo, zmian w budżecie czy zamiaru likwidacji szkół ponadpodstawowych w Lelisie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

Reklama 3. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu "Myśleć, pracować, współpracować" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Lelisie,

- zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lelisie,

- zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lelisie,

Reklama - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lelisie,

- zamiaru likwidacji Technikum w Lelisie,

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Baranowie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czerwinie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Goworowie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kadzidle do przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łysych do przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszyńcu do przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Troszynie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019-2030,

Reklama - zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2019 r.,

- udzielenia pomocy finansowej gminie Goworowo.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie starosty ostrołęckiego z działalności zarządu powiatu w okresie od poprzedniej sesji rady powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad XI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

XI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbędzie się w piątek 11 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5. Początek o godz.12.00.

Wyświetleń: 931 komentarze: 0
08.10.2019, 09:03r. Drukuj
Powrót