piątek, 28 lutego 2020 r., imieniny Romana, Makarego, Lutomira

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Nowa siedziba MOWES już otwarta w Ostrołęce (zdjęcia)

W Ostrołęce przy ulicy Parkowej otwarto nową siedzibę Centrum Inkubacji i Rozwoju PES Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie było okazją do zaprezentowania linii działań, oferty ośrodka oraz przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie ostrołęckim.

Nie zabrakło okolicznościowych przemówień i wystąpień, upominków oraz poczęstunku.

Reklama Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 r. Posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzającą wysoką jakość działań. Ośrodek zajmuje się kompleksowym wspieraniem istniejących i powstających podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz osób zainteresowanych ich rozwojem lub utworzeniem.

- Cieszę się, że obok sektora prywatnego i publicznego w Ostrołęce będzie mogła rozwijać się dzięki państwa placówce przedsiębiorczość społeczna, która będzie służyć integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu nowych miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej. Państwa działalność jest już znana w Ostrołęce. Dotychczas Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy realizacji projektów takich jak: "RAP - Razem Aktywnie Pozytywnie", "Do samodzielności". Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współpracuje również z organizacjami pozarządowymi czy spółdzielniami socjalnymi działającymi już na terenie naszego miasta. Bardzo dobrze stało się, że Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej otworzyło swą siedzibę w Ostrołęce, dzięki czemu stanie się bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj z satysfakcją życzę owocnej pracy, która mam nadzieję będzie stymulować rozwój lokalny i współpracować na rzecz mieszkańców naszego miasta - mówił podczas otwarcia wiceprezydent Maciej Kleczkowski.

Reklama Działania ośrodka to m.in.:

- szansa na własny biznes, czyli pieniądze na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych i zatrudnianie w nich nowych pracowników,

- wzmacnianie potencjału, czyli bezpłatne szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników,

- wsparcie w rozwoju, czyli doradztwo ogólne i specjalistyczne, m.in. marketingowe, prawne, kadrowoksięgowo-podatkowe, finansowe,

- animacja, czyli budowanie sieci współpracy i wymiana doświadczeń,

- pomoc w znajdowaniu partnerów do wspólnej realizacji działań,

- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów miedzy różnymi środowiskami,

- wzmacnianie aktywności społecznej i edukowanie lokalnych liderów,

- promowanie idei ekonomii społecznej w lokalnych społecznościach,

- możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami, czyli wizyty studyjne i inne,

- środki na inwestycje lub usługi związane z profesjonalizacją i ekonomizacją np. bony i granty na rozwój PES,

- wsparcie rozpoznawalności podmiotów, czyli usługi marketingowe, takie jak strony www, ulotki itp.

- działania na rzecz przyśpieszenia tempa rozwoju PES, czyli coaching i opieka specjalistów ds. rozwoju oraz reintegracji.

Reklama Kto może skorzystać ze wsparcia?

- niepracujące, oddalone od rynku pracy zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub chcące rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie społecznym lokalni liderzy.

- podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, w tym: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), koła gospodyń wiejskich, spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej (CIK, KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawiciele lokalnego biznesu.

Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. MOWES w subregionie ostrołęckim obejmuje Ostrołękę oraz powiaty - ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski i wyszkowski.

Punkt otwarto 30 października br. w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6.

Zobacz zdjęcia:
Otwarcie siedziby MOWES w Ostrołęce

Więcej zdjęć: Otwarcie siedziby MOWES w Ostrołęce

Wyświetleń: 1574 komentarze: 1
30.10.2019, 13:48r. Drukuj
Powrót


Waldek @ 16:10, 30.10.2019

IP: 87.205...80

Warto działać ze wsparciem takich podmiotów. Brawo Ostrołęka

Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter