sobota, 24 października 2020 r., imieniny Marcina, Rafała, Arety

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

W czwartek sesja rady miasta

Na kolejnych w tym miesiącu obradach miejskiego samorządu spotkają się radni, aby podjąć szereg uchwał. Sprawy dotyczyły będą m.in. przystąpienia miasta do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej czy ustalenia nazwy ulicy. Powróci także temat strefy płatnego parkowania w mieście.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Reklama 2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII, XIX i XX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok",

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

Reklama 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Kurpiowska Organizacja Turystyczna,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejonu 11 Listopada 2" w Ostrołęce,

Reklama 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejonu Cieplińskiego” w Ostrołęce,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

Reklama 18. Rozpatrzenie Raportu z realizacji, w okresie 2017-2018, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023,

19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 października do 31 października 2019 roku.

20. Oświadczenia radnych.

21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

22. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

XXII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wyświetleń: 871 komentarze: 0
23.11.2019, 08:33r. Drukuj
Powrót


Reklama

Oclean
LUSAR
Carpexim
Bowling
PWSIP
IdealLine

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Kangurek
Neo
HydroDev
Ynet.pl
Sklep Enter