wtorek, 25 lutego 2020 r., imieniny Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Podczas seminarium podsumowali działalność organizacji pozarządowych na terenie miasta i powiatu (zdjęcia)

Posumowano projekt pt. "Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno-Wschodniego", realizowany przez Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" przy współpracy z MOWES w Ostrołęce oraz Stowarzyszeniem "Projekt Radomir".

Dokonania, raporty oraz plany działań omówiono podczas uroczystego seminarium.

Reklama Celem spotkania było omówienie raportu z działań badawczych związanych z poznawaniem sytuacji i potrzeb organizacji pozarządowych na terenie działania LGD "Kurpsie Razem", LGD "Zaścianek Mazowsza" oraz miasta Ostrołęki. Raport został stworzony na podstawie analizy, warsztatów badawczych i wywiadów indywidualnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W trakcie spotkania przedstawiono także rekomendacje, które pomogą planować lepsze i bardziej skuteczne działania wspierające lokalnie działające organizacje pozarządowe. Wśród wystąpień oraz prezentacji byli m.in. Magdalena Anna Walijewska - LGD "Kurpsie Razem", Marzena Jastrzębska - LGD "Zaścianek Mazowsza", Robert Niedzwiecki - Stowarzyszenie "Projekt Radomir", Łukasz Wachowski - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce, Anna Czyżewska i Martyna Studzińska - Federacja Mazowia, Andrzej Rybus-Tołłoczko - Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Reklama Celem zainicjowanej diagnozy sytuacji organizacji pozarządowych na terenie swojej działalności, była analiza kondycji i potrzeb organizacji pozarządowych. Każdy uczestnik obecny na seminarium otrzymał wydrukowaną wersję obszernego raportu, w którym zawarto szereg podsumowań i rekomendacji, w tym m.in.:

- Na terenie objętym diagnozą działają grupy formalne i nieformalne. Te formalne przybierają różnorodne formy: m.in. organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, ochotniczych straży pożarnych czy klubów sportowych. Nieformalne to zarówno kluby seniora, jak i grupy mieszkańców aktywnie działających na rzecz rozwiązania konkretnych problemów.

Reklama - Współpraca poszczególnych samorządów z organizacjami pozarządowymi jest bardzo nierównomierna. Warto wypracować wspólne standardy, które mogłyby być wdrażane w gminach, starostwie, ale też, które byłyby zbliżone do standardów realizowanych w mieście Ostrołęka.

- Widać brak zintegrowanego środowiska NGO, które miałoby swoją silną i świadomą reprezentację, dlatego warto kształcić lokalne kadry NGO w zakresie roli, jaką mogą odgrywać w lokalnym i regionalnym środowisku i jak może wyglądać ich dialog z samorządami.

- Warto, aby “Podwieczorki pozarządowe” miały tematy przewodnie, które odpowiadają aktualnym zagadnieniom i odpowiadają na ich realne potrzeby.

Reklama - W trakcie diagnozy dało się zaobserwować lokalnych liderów i liderki zarówno formalnych i nieformalnych, którzy mają pomysły, zapał i charyzmę. Warto w różny sposób ich wspierać wzmacniają zarówno ich kompetencje liderskie, ale też dając im możliwość czerpania inspiracji do działań poza subregionem ostrołęckim.

Seminarium było podsumowaniem realizacji zadania publicznego pn. "Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno-Wschodniego". Projekt został zrealizowany przez Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce oraz Stowarzyszeniem "Projekt Radomir".

Seminarium odbyło się w środę 11 grudnia br. w Kordowie.

Zobacz zdjęcia:
Seminarium podsumowujące działalność NGO

Więcej zdjęć: Seminarium podsumowujące działalność NGO

Zdjęcia: Robert Niedzwiecki i Anna Tyszka

Wyświetleń: 800 komentarze: 2
14.12.2019, 07:54r. Drukuj
Powrót


wiktor @ 21:10, 14.12.2019

IP: 37.47...249

Czy powyższe działania są otwarte dla wszystkich organizacji pozarządowych? Jesteśmy stowarzyszeniem z długim stażem i znanym w środowisku, a nic oficjalnie nie wiemy podwieczorkach samorządowych, o ww badaniach i seminarium. Kto i na jakich zasadach zaprasza? Nie to że mam pretensje, tylko nie chcemy stać z boku. Chcemy uczestniczyć

,,,,,, @ 11:05, 15.12.2019

IP: 188.146...2

,,,