środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Radni za sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Gomulickiego". Powód? Sąd Okręgowy ma plany inwestycyjne

Radni miasta przyjęli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Gomulickiego". Wnioskodawcą był dyrektor Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Ma to związek z planami inwestycyjnymi instytucji.

Na terenie objętym uchwałą mieści się obecnie Sąd Okręgowy. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Reklama - To kolejna z uchwał planistycznych. W tym przypadku wnioskodawcą był dyrektor Sądu Okręgowego w Ostrołęce - powiedział radny Mariusz Mierzejewski, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. - Sąd ma swoje plany. Chce w jakimś zakresie dokonać przebudowy, ma plany inwestycyjne. Żeby to wszystko miało powodzenie i doszło do skutku, trzeba wprowadzić pewne modyfikacje w prawie lokalnym.

Radny Paweł Niewiadomski stwierdził, że obecne warunki lokalowe Sądu Okręgowego w Ostrołęce są dość ciężkie.

Reklama - Budynek został przejęty po Narodowym Banku Polskim. Zasoby lokalowe nie pozwalają w pełni wykorzystać możliwości, jakie mają administracja i poszczególne wydziały. Dlatego przyjęcie tej uchwały przyczyni się do zmian, pewnie budowlanych, inwestycyjnych, z uwzględnieniem ochrony konserwatorskiej. Projekt przede wszystkim będzie miał za zadanie ułatwić pracę, ale i zwiększyć wygodę osób, które korzystają z instytucji - przyznał radny Niewiadomski.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Gomulickiego" w Ostrołęce obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 20794, 20795/7 i 20795/8. Teren proponowany do objęcia ustaleniami planu zajmuje powierzchnię około 0,35 ha.

Radni przyjęli proponowany projekt uchwały 22 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Sesja odbyła się w poniedziałek 30 grudnia.

Wyświetleń: 1132 komentarze: 0
30.12.2019, 14:27r. Drukuj
Powrót