poniedziałek, 20 stycznia 2020 r., imieniny Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie prezydenta miasta

Urząd miasta opublikował ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "11 Listopada 2" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Cieplińskiego" w Ostrołęce wraz z klauzulą informacyjną.

Pełna treść ogłoszenia dotycząca rejonu "11 Listopada 2"

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 199/XXII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „11 Listopada 2” w Ostrołęce, który obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 40649, 40650/2 i 40650/1 położone przy ulicy 11 Listopada w Ostrołęce, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni ok. 0,10 ha z przeznaczeniem pod obiekty usługowe o charakterze medycznym wraz z towarzyszącą infrastrukturą i układem komunikacyjnym.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Pełna treść ogłoszenia dotycząca rejonu "Cieplińskiego"

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 200/XXII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Cieplińskiego" w Ostrołęce, który obejmować będzie obszar położony pomiędzy ulicą ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, aleją Jana Pawła II i ulicą Bohaterów Warszawy, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu są tereny o łącznej powierzchni około 2.24 ha z przeznaczeniem pod lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 5666 komentarze: 0
09:01, 14.01.2020r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót

Reklama

Toyota
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter