środa, 21 października 2020 r., imieniny Urszuli, Hilarego, Celiny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

W czwartek sesja rady miasta. Znamy porządek obrad

Przed samorządem miejskim kolejne obrady. Radni pochylą się na szeregiem uchwał dotyczących m.in. budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej, ustalenia nazwy ronda w mieście czy przyjęcia regulaminu Regulaminu Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Reklama

5.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zamiaru połączenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Reklama

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki w celu zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ronda w mieście Ostrołęka (dot. im. kpt. Aleksandra Bednarczyka "Adama").

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ronda w mieście Ostrołęka (dot. im. Janusza Kusocińskiego).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

13.  Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 342/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2020 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Reklama

14. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc sierpień 2020 roku.

15. Oświadczenia radnych.

16. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

17. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

XXXIII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 24 września 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Wyświetleń: 803 komentarze: 0
19.09.2020, 09:46r. Drukuj
Powrót


Reklama

Oclean
LUSAR
Carpexim
Bowling
PWSIP
IdealLine

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Kangurek
Neo
Ynet.pl
Sklep Enter