wtorek, 2 marca 2021 r., imieniny Heleny, Henryka, Halszki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Źródło ciepła dla miasta i wzrost cen za ogrzewanie po sprzedaży OPEC. Radny złożył w tej sprawie interpelację

Radny Stanisław Szatanek złożył interpelację w sprawie zapewnienia miastu ogrzewania. W piśmie zadaje szereg pytań dotyczących m.in. ewentualnego wybudowania nowego źródła ciepła na potrzeby Ostrołęki oraz wzrostu cen przesyłu i dystrybucji ciepła w latach 2009-2018 po sprzedaży przez miasto OPEC.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) zostało sprzedane w 2009 roku Enerdze. Spółka nabyła wówczas 85 proc. udziałów.

Radny Szatanek stawia szereg pytań odnośnie umowy sprzedaży OPEC oraz kształtowania się cen ciepła w minionych latach.

Reklama

1. Czy umowa sprzedaży OPEC zawiera zapisy, które zobowiązują kupującego do wybudowania nowego źródła ciepła na potrzeby miasta Ostrołęki oraz do modernizacji istniejącej sieci cieplnej? Jeśli tak, to jakiego rzędu nakłady inwestycyjne są zagwarantowane umową i czy zostały zrealizowane zgodnie z zapisami ww. umowy.

2. Czy w umowie sprzedaży OPEC jest klauzula gwarancyjna (zastrzeżenie) wykonania zobowiązań inwestycyjnych i co ona ewentualnie zawiera?

3. Czy ewentualne zobowiązania inwestycyjne wynikające z umowy sprzedaży OPEC nałożone na kupującego, były badane przez biegłych rewidentów? Jeśli tak, to w jakim stopniu i czy potwierdzają realizację przez kupującego tych zobowiązań inwestycyjnych.

4. Czy wykonany remont, mocno już wyeksploatowanych turbozespołów Elektrowni B, które wcześniej wytwarzały energię elektryczną i przystosowanie ich do pracy ciepłowniczej, można nazwać budową nowego źródła ciepła?

5. O ile procent rocznie wzrastała cena przesyłu i dystrybucji ciepła każdego roku po sprzedaży OPEC w latach od 2009 do 2018 roku? 

Reklama

Interpelacja w tej sprawie wpłynęła do urzędu miasta 16 lutego br. Oczekujemy na odpowiedź.

Odsłon: 1675 komentarze: 6
15:42, 22.02.2021r. Drukuj
Powrót


komuch @ 20:44, 22.02.2021

IP: 5.173...104

Pieniendzie poszły na 1000mgawatowom elektrownie i dlatego masz wyższe ceny.
ale nie bój nic jest za to tańsza musztarda dzięki obozowi dobrej zmiany

Ola @ 10:29, 23.02.2021

IP: 31.0...116

Były prezydent - katecheta sprzedał skarb dla mieszkańców miasta .Miasto miało wpływ na cenę za ciepło i dzięki przychodom spółki / za montaż węzłów po za Ostrołęką /.Po sprzedaży OPEC-u ceny za energię ciepłą zwiększyły się niemal o 150%.Pieniądze ze sprzedaży poszły na pływalnię , którą trzeba co roku dotować setkami tysiącami zł . Inne samorządy w tym czasie pozyskały pieniądze z Unii Europejskiej.Teraz za wyborcze błędy byłego prezydenta - katechety płacą ostrołęczanie.Tak wyglądają rządy ludzi nieprzygotowanych ..............!

tl @ 10:30, 23.02.2021

IP: 188.146...139

komuch @ 20:44, wyższe ceny są dlatego, bo stare elektrownie węglowe są nieopłacalne w eksploatacji. Już dawno powinna być stara elektrownia zastąpiona nowoczesną.

Ola @ 10:46, 23.02.2021

IP: 31.0...116

Zgadzam się z tl . Mądry i przewidujący prezydent powinien rozmawiać w stosownym czasie , kiedy Stora budowało swoją elektrownię ,by rozszerzyć inwestycję o kapitał miejski i mieć alternatywne ciepła dla miasta.Niestety błędy minionych kadencji katechety ,będą odczuwalne jeszcze długo........!

Dd @ 16:03, 23.02.2021

IP: 185.135...112

Ceny są wyższe, bo doprowadzono do odpięcia się największego odbiorcy ciepła z zeo

Jerzy Brojek @ 20:32, 23.02.2021

IP: 178.235...190

Pragnę podziękować Panu radnemu Stanisławowi Szatankowi - za poruszenie tematu
CENY "ciepła sieciowego" w Ostrołęce. Jeżeli przedmiotowa umowa kupna-sprzedaży miejskiej spółki ciepłowniczej ( OPEC ) nie zawierała klauzuli tajności - to apeluję
do Pana Prezydenta Miasta Łukasza Kulika - o NIEZWŁOCZNE JEJ (umowy) UPUBLICZNIENIE ( na internetowej stronie Urzędu Miasta). Jeżeli umowa posiada taką klauzulę - sugeruję wystąpienie do Sądu o jej ( klauzuli tajności ) z n i e s i e n i e. Ja pragnę skupić się na problemach W Y C E N Y CIEPŁA dostarczanego
do miejskiej sieci ciepłowniczej, przez "ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA".
PRODUCENT CIEPŁA ( ENERGA) sporządza kalkulacje tej ceny, ale Urząd Regulacji Energetyki - w e r y f i k u j e te kalkulację, i ...ZATWIERDZA DO UŻYTKU.
Pozdrawiając komentującego tl IP:188.146...139 u s i l n i e zachęcam - do zapoznania (Wikipedia) stron "KOGENERACJA" oraz "PRODUKCJA SKOJARZONA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ". Tam znajdujemy wyjaśnienie ISTOTY NAJWYŻSZEJ
SPRAWNOŚCI E L E K T R O C I E P Ł O W N I, w odniesieniu do samych
ELEKTROWNI. W procesie technologicznym elektrowni węglowych - powstaje dużo
ciepła "odpadowego". Im więcej tego ciepła "odpadowego" wykorzystujemy - tym
KOŃCOWE PRODUKTY ( energia elektryczna i ciepło ) SĄ T A Ń S Z E.
JA NIE WIEM JAKIE N A R Z U T Y DO KOSZTÓW PRODUKCJI tego "odpadowego
ciepła" w "ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA" - obowiązują w Ostrołęce???
Pan prezydent ŁUKASZ KULIK ma prawo zapytać URE - o szczegóły przedmiotowej
KALKULACJI. N i e w i e l e osób kojarzy - że p a l i w a N I E S P A L O N E
wskutek w y k o r z y s t y w a n i a "ciepła odpadowego" - NIE OBCIĄŻAJĄ BILANSU Z A N I E C Z Y S Z C Z E Ń powietrza (opłat za emisję CO2 i...naszego
zdrowia ). Aby nikt nie łudził się - że odprowadzanie "odpadowego ciepła" do rzeki Narew NIC NIE KOSZTUJE - przypominam o K O S Z T A C H korzystania z rzecznej wody stosowanej do procesów chłodzenia. Reasumując - każda ilość
"ciepła odpadowego" którą udaje się elektrociepłowniom sprzedawać - STANOWI
DOSKONAŁY INTERES - NAWET PO TAK ZWANYCH KOSZTACH WŁASNYCH
( czyli bez dodatkowych narzutów ). Jeżeli rządowa polityka dopuszcza tu jakieś narzuty - GLOBALNIE JEST TO BŁĘDEM GOSPODARKI ( i ekologii).
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 23 lutego 2021 roku.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót

Reklama

Rolexin
LUSAR
Carpexim

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter