poniedziałek, 1 marca 2021 r., imieniny Antoniego, Radosława, Albina

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o wznowieniu terminu licytacji prawa własności nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 12 marca 2021 r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 07-411 Rzekuń, msc. Rzekuń o łącznej powierzchni 1,1095 ha. Nieruchomość niezabudowana, podzielona na działki o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkalno-usługową i mieszkalno-jednorodzinną.

Reklama

Nieruchomość jest położona w dość bliskim sąsiedztwie granicy miasta Ostrołęki. W sąsiedztwie ww. nieruchomości znajduje się zabudowa

mieszkalna jednorodzinna, usługowa oraz grunty niezabudowane. Dogodny dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Nieruchomość należy do dłużników: Anna Maria Lisowska i Andrzej Waldemar Lisowski. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00037593/2.

Suma oszacowania wynosi 693 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 520 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 390,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Reklama

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń

Kancelaria Komornicza nr 1 w Ostrołęce

Ostrołęka, ul. Kilińskiego 5

tel. (29) 691 71 55, 601 789 602

e-mail:

www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 11125 komentarze: 0
10:19, 23.02.2021r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót