wtorek, 29 listopada 2022 r., imieniny Błażeja, Saturnina, Fryderyka

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie ostrołęckim

Na terenie powiatu ostrołęckiego, w ramach realizacji rządowego programu, udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zobacz, gdzie i kiedy można uzyskać wsparcie prawników i radców?

Harmonogram:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

poniedziałek- piątek 10.00-14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Dulczewskiego 1A

Reklama

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

poniedziałek- piątek 10.00-14.00

Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 61 NPO

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 731-407-207

Komu przysługuje?

Porada przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
  • nieodpłatną mediację.

Reklama

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego),
  • nieodpłatną mediację.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Wyświetleń: 3883 komentarze: -
08.08.2022, 15:51r. Drukuj


Powrót