sobota, 9 grudnia 2023 r., imieniny Leokadii, Wiesławy, Nataszy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Artykuł sponsorowany

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Ostrołęki na lata 2024 - 2030".

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) , podaję do publicznej wiadomości:

1. Miasto Ostrołęka przystępuje do konsultacji społecznych dotyczących projektu "Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Ostrołęki na lata 2024 - 2030.

2. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem Planu w terminie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 10.12.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (http:/bip.um.ostroleka.pl) w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta pl.gen.J.Bema 7A od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

3. Uwagi do projektu dokumentu można składać w terminie wskazanym w pkt. 2 - poprzez wypełnienie formularza (dostępnego na stronie http:/bip.um.ostroleka.pl w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Ostrołęki) i dostarczenie go w jeden z poniższych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres: um@um.ostroleka.pl, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej http://www.ostroleka.pl/
  • osobiście do punktu podawczego Urzędu Miasta Ostrołęki.

4. Uwagi złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

6. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:

 

załączniki :

1) Projekt "Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Ostrołęki na lata 2024 - 2030.

2) Formularz do zgłaszania uwag wraz z klauzulą RODO.

 

- Projekt Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Ostrołęki na lata 2024 - 2030

- Formularz do zgłaszania uwag wraz z klauzulą RODO

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1511 komentarze: -
12:42, 20.11.2023r. Drukuj