sobota, 22 czerwca 2024 r., imieniny Pauliny, Flawiusza, Agenora

Reklama   |   Kontakt

Ważne telefony

Straż Pożarna - 998.
Pogotowie ratunkowe - 999.
Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994.
Pogotowie energetyczne - 991.
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie cieplne - 993.
Pomoc drogowa - 760 28 28, 764 30 66.

Urząd Miasta - 764 68 11.
Straż Miejska - 764 22 43
Informacja PKS - 764 41 88
Informacja PKP - (29) 649-14-12
Informacja lotnicza - 764 22 23, 764 52 22.
Telefon zaufania - 764 83 43 (poniedziałek i piątek w godz. 18.00 - 20.00)

Reklama

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Sklep Enter

Warto odwiedzić

Spotted Ostrołęka Logo infoprasznysz.com