czwartek, 2 lipca 2020 r., imieniny Jagody, Urbana, Martyniana

Reklama   |   Kontakt
FatBike

Aktualności

O ile lat skróci życie ostrołęczanom elektrownia węglowa?

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest największe w Europie. W gronie 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast są także uzdrowiska. To wyróżnik Polski na tle Unii Europejskiej. Jaka będzie Ostrołęka po wybudowaniu kolejnej elektrowni węglowej i o ile krócej będą żyć ostrołęczanie?

Powyższej klasyfikacji dokonano jedynie na podstawie stężeń najniebezpieczniejszych spośród pyłów drobnych w atmosferze, tzw. respirabilnych, które dostają się bezpośrednio przez płuca do krwi. Niestety zagrożenie związane z uwalnianiem do atmosfery pyłu drobnego przez energetykę zawodową spalającą węgiel kamienny zostaje zwielokrotnione m.in. przez rtęć, arsen i ołów z węgla kamiennego.

Reklama Rtęć ze spalania węgla

Spalanie węgla kamiennego jest odpowiedzialne za największe w skali świata antropogeniczne uwolnienia rtęci do atmosfery. W Polsce to zagrożenie jest wciąż lekceważone i dopiero w ostatnich latach zintensyfikowano prace badawcze nad analizą relacji zawartości rtęci w węglu do ilości rtęci uwalnianej do atmosfery.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) przeprowadziły przed 2014 rokiem zakrojone na szeroką skalę programy badawcze, które wykazały, że za 44 proc. rtęci w atmosferze odpowiadają elektrownie węglowe. Warto w tym miejscu nadmienić, że porównanie zawartości rtęci w węglach polskich i amerykańskich (Olkuski T. 2007) wykazały większą zawartość rtęci w węglach polskich, a energetyka zawodowa w Polsce oparta jest na spalaniu węgla.

Rtęć w powietrzu

W 2010 roku reprezentowałem polski zespół Ministerstwa Środowiska w UNECE Genewa pracujący przy Grupie ds. Strategii i Przeglądów, zajmującej się tematyką ochrony powietrza. Rzetelne dane i modele opisujące zawartość rtęci w polskim powietrzu powodowały pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych działań nad poprawą jego jakości. Bilans wykazywał emisję 15 tys. 880 kg rtęci do atmosfery w Polsce, podczas gdy np. w Szwecji było to... 640 kg w skali kraju. Może to było powodem kuluarowych uwag Szwedów pod naszym adresem o zanieczyszczanie im powietrza? Uwag uzasadnionych.

Poniżej przytaczam wyniki modelowania tzw. depozycji (osiadania) rtęci w makroskali europejskiej. Po lewej stronie scenariusz z 2010 roku, po prawej prognoza na 2020. Dla osób niedowierzających, dodam że scenariusz 2010 roku oparty był m.in. na polskich danych i szacunkach urzędowych.

Dlaczego rtęć?

Rtęć jest substancją znajdującą się w dziesiątce najgroźniejszych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza wg WHO. Dla niebezpiecznych dla zdrowia substancji w powietrzu określa się tzw. stężenia dopuszczalne, poniżej których uznaje się, że stan powietrza jest względnie neutralny dla zdrowia.

Dla rtęci sprawa wygląda zupełnie inaczej - ze względu na jej olbrzymią toksyczność nie określa się progów bezpieczeństwa. Uznaje się, że ekspozycja na każdą jej ilość stanowi zagrożenie dla zdrowia. Rtęć jest neuro-, nefro-, i immunotoksyczna. Szczególnie narażone są kobiety w ciąży oraz dzieci.

Reklama Rtęć i pył

Prawdziwą bombą zdrowotną w przypadku Polski jest wzajemne oddziaływanie rtęci oraz - wcześniej opisanego - największego zapylenia powietrza w UE. Otóż w atmosferze pył staje się nośnikiem związków rtęci. A w przypadku pyłu drobnego, respirabilnego - pył staje się nośnikiem ułatwiającym przenikanie rtęci do organizmu, narażając nas tym samym na jego zwiększoną akumulację.

Badania kolejnych zagrożeń

W toku prac nad oceną oddziaływania na środowisko kierowany przeze mnie zespół przeanalizował powiązanie zanieczyszczeń pyłowych z jonizacją powietrza przez linie najwyższych napięć. Wyniki? Jony koronowe są nieznacznymi w rozmiarze ładunkami, które wskutek emisji z linii elektroenergetycznych "przyczepiają" się do cząstek zawieszonych w powietrzu (szczególnie pyłu zawieszonego), tworząc pył zjonizowany o różnym składzie frakcyjnym (PM 10, PM 2.5, PM1). Ten natomiast po wchłonięciu do płuc wskutek oddychania, posiada zwiększoną zdolność trwałego w nich osiadania (w wyniku jonizacji). Zjawisko to jest wykorzystywane np. przez firmy farmaceutyczne, które na podobnej zasadzie wykonują leki wziewne, których skuteczność zostaje w ten sposób zwiększona.

Wnioski te wskazują na potencjalne kolejne obciążenie środowiska związane ze spalaniem węgla i dystrybucją energii elektrycznej. Co ciekawe generalna tendencja krajowych emisji pyłu w krajach UE jest spadkowa, podczas gdy emisja w Polsce wzrasta.

Reklama Czy taka elektrownia straszna?

Ten tekst w sposób uproszczony przedstawia mały wycinek zagrożeń związanych ze spalaniem węgla. Ujęto w nim jedno ważne zagrożenie - toksyczną dla człowieka i środowiska  rtęć, wykazując jednocześnie zwielokrotnienie oddziaływań na ludzi i środowisko poprzez duże zapylenie, które w Polsce wciąż się utrzymuje, a jeżeli wierzyć analizom i raportowi NIK - na jego poprawę możemy liczyć za 99 lat.

Problematyka tego tekstu nie obejmuje szeregu innych, groźnych dla zdrowia substancji pochodzących ze spalania, takich jak kadm, ołów, selen, arsen, tal... o wpływie każdego z nich czytelnik może przekonać się sam z popularnych źródeł wiedzy.

Można postawić tezę, że budowa nowej elektrowni w ponad pięćdziesięciotysięcznym mieście powinna wywołać szeroką, merytoryczną dyskusję o celach środowiskowych miasta i zagrożeniach zdrowia mieszkańców. Zdrową, nie tylko europejską praktyką, jest powołanie zespołu monitorującego techniki i technologię przez lokalny samorząd, zadaniem jest ewaluacja technik i technologii pod kątem wymagań środowiskowych, ale również ochrony zdrowia społeczności miasta i regionu, o której wielu zapomina. A to właśnie zapylenie powietrza, zawartość w nim metali ciężkich (w tym rtęci) i inne oddziaływania są odpowiedzialne wprost za efekty zdrowotne wśród mieszkańców terenu objętego oddziaływaniem.

Niczego z powyższej troski nie zauważyłem, poza zapewnieniami, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie, jednak niekoniecznie tak musi być. Elektrownie to znaczące w skali obiekty, które nawet gdy stężenia zanieczyszczeń w spalinach utrzymują na poziomie dopuszczalnym, to ilość gazów, a tym samym tzw. ładunek zanieczyszczeń - posiadają ogromne. Pomimo, że współczesne technologie pozwalają na znaczące zmniejszenie oddziaływań dużych obiektów spalania na środowisko, to jednak niosąc za sobą znaczące koszty ekonomiczne, bywają ograniczane do niezbędnego minimum określonego prawem. Będąc od wielu pokoleń rodzinnie związanym z regionem ostrołęckim  leży mi na sercu rozwój ekonomiczny miasta pod jednym warunkiem, gdy korzyści ekonomiczne nie przekraczają kosztów ekologicznych.

Intencją autora jest wzbudzenie refleksji w czytelniku na temat stanu środowiska, w którym żyje oraz potencjalnych zagrożeń związanych ze zmianami w środowisku. Artykuł zakresem tematycznym obejmuje zaledwie wycinek oddziaływań spalania węgla na powietrze (emisja pyłu i rtęci, pośród dziesiątek innych zanieczyszczeń), będących zaledwie wierzchołkiem góry oddziaływań na środowisko (tj. emisji hałasu, odpadów, ścieków, pól elektromagnetycznych, zużycia zasobów wodnych itp.).

Bartosz Sęk

O autorze

Bartosz Sęk - prezes Forum Ekologiczno-Edukacyjnego z siedzibą w Ostrołęce. Od 20 lat związany z działaniami na rzecz ochrony powietrza, pracował m.in. w Ministerstwie Środowiska oraz jako konsultant środowiskowy w makro- i mezoskalowych środowiskowych projektach badawczych w Anglii, Szwajcarii i Holandii.

 

Od redakcji

Publikacja Pana Bartosza Sęka jest reakcją na opublikowany felieton Stanisława Giżyckiego "Nie taka elektrownia straszna, jak ją malują. Miks ekologiczny".

Więcej felietonów w dziale "Krzywym okiem".

Wyświetleń: 13072 komentarze: 123
17.08.2019, 11:45r. Drukuj
Powrót


nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 11:53, 17.08.2019

IP: 188.146...148

Stare elektrownie lepsze?

Trzeba wymienić stare elektrownie i stare piece przydomowe, wtedy stan powietrza się poprawi.

buzdygan @ 11:55, 17.08.2019

IP: 176.109...37

Proponowana nowa elektrownia OSTROŁĘKA C powinna zmienIć nazwę na ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA C-OŃ TROJAŃSKI...
OSTROŁĘKA KOŃ TROJAŃSKI- LIBERUM VETO!!!

Galgan @ 12:05, 17.08.2019

IP: 31.0...73

Te bzdurne opowiesci o skracaniu zycia to absurd. Problem skarzenia powietrza jest globalny i jak my nie wybudujemy jednej malej elektrowni weglowej to chiny i usa wybuduja w to miejsce po 50 wiekszych. Śmieszna dyskusja na temat czegoś co się buduje od 10 lat i na razie tylko kupa piachu leży nic więcej.

SZOK @ 12:05, 17.08.2019

IP: 94.254...231

A co tam zdrowie i ochrona środowiska , ważne że będą nowe stanowiska pracy dla "SPECJALISTÓW Z PiS ".
Naród ciemny to wszystko im się wciśnie tzw. " BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE" laughing

Rebeliant Remek @ 12:06, 17.08.2019

IP: 37.30...214

Nie tępy. Wszystko co truje wzbudza sprzeciw. Chyba, że ma się nabitą kabzę przez węglowe lobby za przyczyną węgla i powęglowego popiołu. Dla ciebie to śnięta ryba dobra, choć wyłowiona ze ścieku. Ważne, że ryba😀

Douczony @ 12:28, 17.08.2019

IP: 178.235...102

Co to za banialuki ktos wypisuje?! Bym uzasadnił, ale to jak rzucanie grochem o ścianę, albo jak pokazywanie chłodni kominowej jako truciciela. Pozdrawiam Ciemną część społeczeństwa.

Ola @ 12:28, 17.08.2019

IP: 83.28...107

Bzdura niech Ci którzy tak piszą niech teraz wyliczą ile skraca się nasze życie jeśli zamiast chodzić na piechotę jeździmy samochodami w nie jednym domu jest ich kilka a spaliny to nie trujące? Poza tym w wielu domach palimy byle czym aby taniej nie zwracając uwagi na to jakie związki chemiczne powstają. Każdy chce mieć światło i ciepło więc zacznijmy dbanie o środowisko od siebie. Chcecie elektrowni która nie zagraża środowisku i naszemu zdrowiu to takiej jak na razie nie wynaleźli bo i wiatrowe też czynią spustoszenie w środowisku

do Ola @ 12:40, 17.08.2019

IP: 95.49...113

Wyjaśnij proszę o jakich spustoszeniach w środowisku mówisz w związku z elektrowniami wiatrowymi?

Realny @ 12:43, 17.08.2019

IP: 37.30...112

To lepiej zamiast w nowej elektrowni która jest bardziej wydolna i produkuje więcej energii z tej samej ilości węgla co stara przy czym mniej zanieczyszczeń niż stara to zostawmy przy starym. Bo stary kopciuch jest lepszy bo już znany.
Wybudować nową stara rozebrać zasadzić tam drzewa do tego w całym mieście zasadzić więcej drzew kontrolować domowe kopciuchy i pomoc w ich wymianie poprzez dofinansowania. A w dłuższej perspektywie tworzyć odnawialne źródła energii

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 12:53, 17.08.2019

IP: 188.146...148

SZOK, dlaczego chcesz, by obsadę elektrowni wyznaczali ci którzy nie potrafią budować elektrowni?

Specjaliści od Schetyny lub Biedronia lepsi?

Do Realny @ 12:53, 17.08.2019

IP: 95.49...113

Jeśli stary kopciuch jest zły to dlaczego nie uczyć się na błędach i budować nowego kopciucha?
Może zamiast iść jednotorowo - w węgiel, pomyślmy jak pozyskać energię w sposób odnawialny nie uzależniając się od dostaw węgla z ...no właśnie... nie oszukujmy się - ten węgiel ze śląska nie jest dostarczany. Kupujemy go z Rosji.
Putin umie się ustawić.
Chcecie być zależni od Rosji???

Brzydki_Zły_i_Szczery @ 12:58, 17.08.2019

IP: 176.109...250

Urzekła mnie bajka o olbrzymiej toksyczności rtęci. Ktoś powinien się do podstawówki ponownie wybrać.
Owszem, opary czystej rtęci są wysokie. Jednak elektrownie węglowe nie produkują oparów czystej rtęci, a jej bardzo ciężkie związki, które faktycznie dla zdrowia są dość szkodliwe, ale nie są produkowane w tak dużych ilościach.
Co do toksyczności, to rtęć, nie jest nawet w pierwszej setce najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń powietrza z którymi spotykamy się na codzień. W pierwszej piątce są min spaliny z Diesla, a jakoś w Polsce ( o zgrozo ) nikt nawet nie myśli o wycofaniu tego barachła.
Największym problemem z rtęcią, nie jest jej "wysoka" toksyczność ( bo to bujda, kiedyś nawet leczniczo się rtęć połykało w małych dawkach, bo to pierwiastek wykorzystywany przez nasz organizm w nieznacznym stopniu ) ale jej wysoka akumulatywność.
Duże stężenie rtęci w organizmie jest bardzo szkodliwe, dla płuc, nerek i układu nerwowego.

skk @ 13:05, 17.08.2019

IP: 178.42...184

Do Ola piszesz bzdura czyli co.ze elektrownie nie trują ? To ja napisze ze Ty bzdury piszesz a samochody nie trują. Bo maja katalizatory i DPFy.
Jest dostępne studium elektrowni C tam jest napisane ile czego i gdzie i zapewne w najbardziej optymistycznej wersji (super wegel, nowe filtry)
I nie pisz bzdura bo wyglada ze nie bardzo grzeszysz wiedza.

Abibas @ 13:31, 17.08.2019

IP: 2a00:f41...e87e

to trzeba dać jakąś przeciwwagę zanieczyszczeniom z komina nowej elektrowni. O! planowane tężnie wzmocnią nam nadwątloną tężyznę fizyczną laughing

Andy @ 13:32, 17.08.2019

IP: 83.21...98

Wszelkie komentarze są zbędne gdyż elektrownia i tak powstanie. Pisowski rząd musi przecież w jakiś sposób zagospodarować węgiel, który kupuje zza wschodniej granicy dla wsparcia prorosyjskich separatystów z Donbasu.

jaś @ 13:55, 17.08.2019

IP: 83.28...132

Pislamiści tak się już obłowili, że swoje dzieci wyślą za granicę, gdzie jest czystsze powietrze, a ciemny lud od pińcet plus będzie zdychał. Ale wtedy to już nikogo nie będzie obchodzić ...

Nos Tradamus @ 14:06, 17.08.2019

IP: 178.235...39

Nie powstanie. PiSowski rząd mydli oczy naiwniakom.

Byk @ 14:13, 17.08.2019

IP: 37.248...221

Niech nie zesrają się Ci wszyscy pseudo ekolodzy, pseudo eksperci itd. Wszystko mogą zrobić aby podkopać dobre zmiany dla regionu. A sami nie widzą tego co robią. Niszcząc środowisko farmami wiatrowymi i propagując lgbt i inne wynaturzenia

Zenek@ @ 14:27, 17.08.2019

IP: 5.173...83

Bzdury ludzie na Śląsku żyją po 100 lat i mają nie jedną elektrownie węglową poza tym większość pali węglem pozdrowienia dla wszystkich

... @ 14:41, 17.08.2019

IP: 5.173...167

W dzisiejszych czasach wszystko jest trujące.

Zielony @ 14:59, 17.08.2019

IP: 37.47...150

Jestem za czystym powietrzem. Ale zdaje sobie sprawę z tego że zakazy nie dają rezultatów, podobnie jak w przypadku prohibicji w USA, ludzie mimo restrykcji pili dalej alkohol, zmienił się tylko producent. Tu będzie podobnie. Nie wybudujemy my, wybuduje ktoś inny, a powietrze będzie dalej zanieczyszczone. Zyski będzie miał ten kto wyprodukował prąd. Jest jeden sposób!!!! Komu zależy na tym, żeby nie było tu elektrowni, powinien żyć ekologicznie. Jak zrezygnujemy z wygodnego i toksycznego zycia, z mikrofalówek, klimatyzatorów, elektrycznych czajników, mikserów, żarówek, mniej kupować przedmiotów itp to nie będzie potrzeby stawiać tu kolejnej elektrowni. Pokażmy że nie potrzebujemy zakazów, my sami potrafimy się OGRANICZYĆ 😁😁😁🤔

PI @ 15:04, 17.08.2019

IP: 176.109...206

Spaliny samochodowe,opony,sprzęgła i klocki hamulcowe,oraz palone w piecach plastiki są głównym trucicielem a nie jakaś tam elektrownia.Ci co nie chcą elektrowni to też i zwolennicy''platformianego''wariantu,tzw.lot
niska pod Berlinem.

sumienie @ 15:10, 17.08.2019

IP: 109.241...4

Każdy, kto przyczynia się do utraty zdrowia lub życia innego człowieka, bierze to na swoje sumienie.

Zielony @ 15:30, 17.08.2019

IP: 37.47...237

Najwięksi producenci CO2: nr1- Chiny, nr6 -Niemcy, nr18-Francja, nr21-Polska. Niemcy stawiają na czystą energię i wydobywają najwięcej węgla brunatnego na świecie. Pod nową kopalnie wycięli las Hambach który rósł od 12000 lat. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że stary Passat jest bardziej ekologiczny niż nowa Tesla. Obliczyli,że od wyprodukowania do poddania recyklingowi oraz wytworzenie paliwa doTesli średnia emisja CO2 wyn 226g CO2 na km gdy np w Mitsubishi Spacer Star wyn 192g na km. Więc z tą ekologia nie jest zawsze tak jasna sprawa. 🤔

xD @ 15:33, 17.08.2019

IP: 77.112...146

Dlatego powinni postawić elektrownie atomową :) jak Ostrołęczanie się tak boją

Prol @ 15:46, 17.08.2019

IP: 80.51...74

Co dziś jest ekologiczne a co nie. Może bardziej ekologiczne są elektrownie na ruski gaz albo atomowe (Czernobyl). Wymieńmy domowe kotłownie i stare samochody bez katalizorów a od razu będzie lepsze powietrze.

Pristol. @ 15:49, 17.08.2019

IP: 178.235...58

największym niebezpieczeństwem i szkodnikiem dla Ostrołęki są i byli słabi ludzie u władzy + wysokie podatki alt o wiąże się ze słabą władzą...

Gulasz @ 16:13, 17.08.2019

IP: 188.147...199

Jak takie głupoty może pisać regionalny portal. Ta elektrownia to jest impuls do rozwoju miasta i regionu. Im większa inwestycja tym bardziej musimy być za nią.

Zielony @ 16:18, 17.08.2019

IP: 37.47...237

Ostrołęka miastem ludzi którym zależy na czystym powietrzu. W tym roku przynajmniej w naszym mieście jest susza. Przed niektórymi blokami, posadzone zostały drzewa. W bloku mieszka sporo osób, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wychodząc z domu wlać pod jedną z nich, butelkę wody. Bo Przecież to sprawa miasta. I drzewa usychają. Zresztą w przyszłym posadzi się nowe. 😀 Bo ochrona środowiska to wstrzymanie budowy nowej elektrowni, bo do starej się przyzwyczailiśmy.

SZOK @ 16:44, 17.08.2019

IP: 94.254...231

Niech producenci prądu się trochę wysilą i zaproponują nowoczesne i bardziej ekologiczne rozwiązania wytworzenia prądu.A nie jak cep ciągną ten węgiel.Na węgiel były kiedyś lokomotywy , skoro to takie dobre to czemu już dawno ich nie ma ?

mnb @ 17:08, 17.08.2019

IP: 178.235...21

Ciemnote wciskajo

Do redaktorka @ 17:10, 17.08.2019

IP: 5.173...253

Napisz pan felieton jak to istniejąca obecnie i elektrownia i celuloza trują mieszkańców Ostrołęki.Acha ! nie zapomnij pan zbadać promieniotworczosci hałd i szkodliwosci pobliskiego skladowiska śmieci.Czekamy już z niecierpliwością na powstaly w tym temacie felieton.

Zenek Energy drink @ 17:55, 17.08.2019

IP: 188.146...138

D ebilny artykuł

slawek @ 18:00, 17.08.2019

IP: 178.213...198

ten artykuł to czysta propaganda , jak wiele innych na tym antypolskim portalu

BIG LEBOWSKI @ 18:08, 17.08.2019

IP: 2a00:f41...feff

NIEDŁUGO NAPISZĄ,ZE JAK POWSTANIE OSTROŁĘKA C,TO WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM OSTROŁĘKI WYROŚNIE OGON Z D.UPY !!!!!

Gdzie tu odpowiedź na pytanie w tytule? @ 18:31, 17.08.2019

IP: 37.248...182

Rozpisał się Pan Sęk o pyłach i rtęci i nic z tego nie wynika. Tekst o niczym - brak jakichkolwiek konkretów. Szkoda, że Pan Sęk nie przeczytał ze zrozumieniem artykułu Pana Giżyckiego. Niech Pan Sęk spojrzy na ostrołęckie analizatory emisji pyłu i odpowie na pytanie: dlaczego mimo, że elektrownia pracuje to smogu nie ma? Gdzie więc te mordercze zanieczyszczenia z elektrowni? Czy słyszał coś Pan Sęk o niskiej emisji?

Brzydki_Zły_i_Szczery @ 19:49, 17.08.2019

IP: 176.109...250

@skk Katalizatory i DPFY... laughing laughing laughing
Co trzeci Diesel w Polsce ma wyciętego Kata i zapchany DPF. Do tego DPFa musisz wypalić, więc te same zanieczyszczenia i tak trafiają do powietrza.
W Szanghaju, od pół roku, samochody z silnikiem Diesla mają całkowity zakaz wstępu.
W Szanghaju pierwszy raz od pięciu lat widać niebo.
Tyle w temacie.
Zainteresowanym polecam pogrzebać w sieci.

Ppp @ 19:52, 17.08.2019

IP: 94.254...164

O wiele mniej skróci ostroleczanom zycie niz mcdonald, kfc, sklepy monopolowe z wódą, papierosy i wiele innych rzeczy.

Skonczcie sie poniżać z ta elektrownia. Zalosne

slawek @ 19:54, 17.08.2019

IP: 178.213...198

Ten pan sęk to nie ma zielonego pojęcia i fizyce , chemii i innych przedmiotach ścisłych. Być związanym z jakimiś pseudofundacjami , które reprezentują zawsze czyjeś interesy to znaczy , że musi pisać te głupoty , bo ktoś mu za to płaci

rysiek @ 21:32, 17.08.2019

IP: 2604:2000...e88e

pana seka pocalujcie w seka

M @ 21:34, 17.08.2019

IP: 87.205...248

a ile da ludziom chleba

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 06:37, 18.08.2019

IP: 188.146...227

M, chleba jak chleba, a ile da pewnego prądu i mniej zanieczyszczeń niż stara. Nie będzie bać się niskiego stanu wody w Narwi, bo nie ma tzw. ciepłej wody.

Jeśli nie wybudują elektrowni tu, to wybudują atomową w Kaliningradzie.

"Rosyjski koncern Rosenergoatom chce na pięć lat zakonserwować instalacje elektrowni atomowej w Kaliningradzie. Jej budowę wstrzymano, gdyż prądu z siłowni nie chciały kupować Polska i państwa bałtyckie."

Rosyjski prąd lepszy? Rosjanie i ich trolle są wściekli na budujących elektrownię w Ostrołęce.

Gość @ 07:55, 18.08.2019

IP: 188.146...40

Co taki naukowiec może wiedzieć.My Kurpie wiemy lepiej.Nikt nam nie powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne.Truli nas tyle lat, niech nas trują dalej.My bohatersko i patriotycznie to zniesiemy.A co!

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 08:12, 18.08.2019

IP: 188.147...145

Gość, trzeba wymienić stare elektrownie i stare piece przydomowe.

Ale Kurpie wiedzą lepiej. Nikt im nie powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Truli ich starą elektrownią tyle lat, niech ich trują dalej, po co nowa elektrownia? A co!

Wyborca @ 08:21, 18.08.2019

IP: 31.0...70

Czartoryskich i Mamątow wciskają nam kit o potrzebie dla rozwoju regionu. Potrzeba jest stołków dobrze płatnych dla ludzi takich jak Kotek bez kwalifikacji z legitymacją PiS a nam zostanie zanieczyszczone środowisko, astmy i inne choroby. Oni będą siedzieć i nami rządzić wg chorej ideologii Kaczyńskiego. Ludzie zastanówcie się na kogo głosujcie. Czy oni na pewno dobrze dla nas chcą czy dla siebie?

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 08:52, 18.08.2019

IP: 188.147...145

Wyborca, kto to jest "Kotek"?

Ludzie zastanówcie się na kogo głosujecie. Czy warto na takich z takim publicznym językiem?

pytajacy @ 09:10, 18.08.2019

IP: 78.152...145

Przecież każdy wie ,że nowa elektrowania nie powstanie , teraz sa obiecanki bo ida wybory ,po drugie ,miejsca pracy już tam są dawno przydzielone zwlaszcza w zarządzaniu ,jest to zenujace w tej norze. Ludzie z każdym tygodniem beda nowe konferencje o nowym moscie ,nowym porcie ,nowym muzeum ,a po wyborach po staremu .

Pokraki i Szuje @ 09:40, 18.08.2019

IP: 188.146...182

Ja po prostu nie jestem sobie w stanie wyonbrazic jakim trzeba byc pokracznym kret_ynem, aby popierac budowę elektrowni weglowej we własnym mieście w którym sie mieszka, w którym mieszkają twoje dzieci, przyjaciele.....
No chyba, że sie ma nadzieje na ciepła posadke za kilkanascie tys w tej elektrowni...
Moż e jeszcze zróbmy sobie ze dwie spalarnie smieci, ze trzy farmy swin po 1000 tuczników i kolejna pachnacą celulozę....
By żyło sie lepiej !!! ( PISowcom)

Wiesława @ 10:11, 18.08.2019

IP: 5.173...201

Cała Europa i świat idą w stronę ekologii, w Warszawie już tu i ówdzie obowiązują przepisy zakazujące używania plastikowych jednorazówek typu sztućce, kubki, talerzyki a Ostrołęka ma zamiary ściągać coraz więcej węgla ze Śląska, żeby rozwijać przemysł energetyczny - jeśli na Śląsku się takich elektrowni rozwijać nie opłaci, to dlaczego w Ostrołęce się opłaci rozwijać elektrownię, która i tak będzie musiała w nieodległej przyszłości być może nawet i zostać zamknięta z powodu pro - ekologicznych dyrektyw unijnych? - Synowie okolicznych rolników od lat całkiem nieźle wychodzą na produkcji palet drewnianych - dlaczego w mieście nikt nie bierze z nich przykładu i nie przerabia mazowieckiego drewna na ekologiczne sztućce i talerze? Zbyt proste do zastosowania w gospodarce i biznesie?

Daree @ 10:36, 18.08.2019

IP: 176.109...203

Dobrze , że w opiście kim jest ten Pan jest napisane , że pracował. Już myślałem , że dalej takie wysokie stanowiska piastują tacy ludzie .
Polska kraj który chce aby wszystko było tanie , a płacze gdy coś ku temu się robi .
Przestańcie jeździć samochodami skoroctak dbacie o to środowisko . Wszyscy z tych pseudo obrońców środowiska , łacznie wywala więcej tych gówien do atmosfery niż wywali ta elektrownia przez cały czas istnienia .
Chcecie chronić środowisko musimy zrezygnować z umowy klimatycznej w ktorej za kazda spalona tone wegla placimy 30 zl . Niech oplata pozostanie tylko cel jej wedrowki sie zmieni zamiast do brukselo to na inwestycje w polske w elektorownie ekologiczne , po 30 latach mogli bysmy cieszyc sie z najtanszego pradu w europie i zaczac wylaczac wszystki istniejace elektrownie weglowe

Gość @ 10:48, 18.08.2019

IP: 188.146...40

NIGDZIE na świecie nie buduje się już elektrowni węglowych.Z góry wiadomo (publikacji w tej sprawie pełno w internecie), że elektrownia ta , jeśli powstanie, będzie na dużym minusie.Do tego import węgla do Polski z Rosji już teraz jest na rekordowo wysokim poziomie.PIS będąc w opozycji, bardzo ostro krytykował import węgla z Rosji.W obecnej chwili importują dwukrotnie więcej, niż poprzednicy.Do tego mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie.Nam niepotrzebny bedzie wróg, zatrujemy się sami.Wielka szkoda,że nie chce się o tym pamiętać.Kilka lat temu, kiedy lato było bardzo gorące, a Narew do kolan, niestety ogłoszono konieczność drastycznego oszczędzania prądu.Nasi sąsiedzi Miemcy mieli wtedy dodatni bilans energii elektrycznej, bo madrzy rządzący dużo wcześniej postarali się,by na taką okoliczność prąd produkowały ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII.Kto był w Niemczech, widział - pełno wiatraków i baterii słonecznych.Można?

Gosia @ 11:10, 18.08.2019

IP: 94.254...246

Polecam dobre kotły ekologiczne z firmy kostrzewa teraz jest dobra promocja cenowa a mój kolega mówi że teraz warto wymieniać bo są tańsze niż w sezonie grzewczym

Gosia @ 11:11, 18.08.2019

IP: 94.254...246

Polecam dobre kotły ekologiczne z firmy kostrzewa teraz jest dobra promocja cenowa a mój kolega mówi że teraz warto wymieniać bo są tańsze niż w sezonie grzewczym

Wiesława @ 11:11, 18.08.2019

IP: 5.173...201

Sądząc po niedawnym wyścigu polskich polityków do Parlamentu Europejskiego, nie ma takiego lobby, które by doprowadziło do rezygnacji z umowy klimatycznej. A wnioskując z historii rozbudowy ostrołęckiej elektrowni, nie ma takiego lobby, które by popierało budowę elektrowni ekologicznej w Ostrołęce: jej zamknięciem po prostu mogą zostać kiedyś obarczone bezosobowe, ale wymagające i nietrudne dzisiaj do przewidzenia dyrektywy unijne.

Karol @ 11:28, 18.08.2019

IP: 79.184...198

Przepracowałem w elektrowni 30 lat i jak czytam tych specjalistow od "siedmiu boleści" to na wumioty mnie zbiera

sss @ 11:57, 18.08.2019

IP: 178.213...129

1. Elektrownie węglowe buduje się. Japonia np. zwiększa udział węgla w energetyce z 20 do 30 % tylko powody tej decyzji są uzasadnione.
2. Nie trzeba być naukowcem aby wydedukować, że dwie elektrownie w jednym miejscu dadzą więcej zanieczyszczeń niż jedna. A właściwe to już będzie trzecia bo jest jeszcze w storze. Dla mieszkańców to na pewno zdrowe nie będzie.
3. Budowanie nowej elektrowni węglowej w kraju, który nie posiada alternatywnej energetyki to głupota. Na pewno UE narzuci niedługo wymagania emisyjne i pewnie dotyczące czystości surowca i będzie najdroższy prąd na świecie.

Wiesława @ 11:59, 18.08.2019

IP: 5.173...201

Polski biznes być może nie chce inwestować w przemysł nawet energetyczny w mieście, do którego od lat trudno jest wjechać i z którego trudno wyjechać. Ale Ostrołęka nawet przy tak poważnych trudnościach z infrastrukturą drogową całkiem nieźle prezentuje się jako zaplecze usługowo-handlowe, i to chyba jest pożądany przez wielu kierunek jej rozwoju.

Jerzy Brojek @ 12:22, 18.08.2019

IP: 178.235...231

Wszystkich Państwa komentujących pozdrawiam, ale dziękuję Autorowi ( Bartoszowi
Sękowi), i Gość IP:188.146...40 za inteligentne szyderstwo. Pragmatyczni Anglosasi
stworzyli przysłowie że "DŻENTELMENI NIE DYSKUTUJĄ Z F A K T A M I". Nijak
nie da się z a p r z e c z y ć , że żyjemy w europejskim Kraju o n a j b a r d z i e j zanieczyszczonym powietrzu. I NIE BARDZO WIEMY JAK TĄ SYTUACJĘ
POPRAWIAĆ. Do tego kupujemy coraz więcej węgla do naszych elektrowni cieplnych,
co p o g a r s z a nasz BILANS handlu zagranicznego. Niewątpliwie jako Państwo -
z a n i e d b a l i ś m y M Y Ś L E N I E o potrzebie unowocześniania Energetyki - przynajmniej od okresu rządów premiera Tadeusza Mazowieckiego ( On z a m k n ą ł
zaawansowaną już budowę Elektrowni Jądrowej "ŻARNOWIEC" ). Premier Donald Tusk otrzymywał już jednoznaczne sygnały z Unii Europejskiej - że m u s i m y ograniczać emisje CO2. Zdążył podjąć decyzję o rozpoczęciu budowy dwóch nowych
bloków energetycznych ( w Elektrowni Opole ). Rządy kontrolowane przez Jarosława
Kaczyńskiego głosiły " stawianie na węgiel" - więc dziś jest jak jest. P o s t e p u j ą
"pełzające" podwyżki cen energii elektrycznej, a w przyszłym roku STANĄ SIĘ ONE
N I E U C H R O N N E ( i znaczące ). W zasobach kadrowych partii rządzącej -
brak jest specjalistów pokroju (byłego dwukrotnego wicepremiera od gospodarki )
profesora Grzegorza W Kołodko - potrafiących P O D P O W I A D A Ć premierowi
Mateuszowi Morawieckiemu k o n i e c z n e PILNE kierunki działania. A przecież
ani premier Morawiecki ani tym bardziej Jarosław Kaczyński - NIE ROZUMIEJĄ
GOSPODARKI, i...w tym jest prawdziwy problem dla Polski. Nikt też nam niczego
dobrego nie podpowie (Unia Europejska, Niemcy) - tym bardziej że o jakąkkolwiek
poradę nie potrafimy się zwrócić.
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 18 sierpnia 2019 roku

Kuba @ 13:10, 18.08.2019

IP: 46.77...61

do p. Brojka z pełnym szacunkiem dla kilkudziesięciu letniej pracy w Energetyce i wdychaniu pyłów, kurzów i Bóg wie co jeszcze dodawano do węgla w zasobnikach, proszę powiedzieć ile lat ma Pan i czy choruje pan na choroby związane z energetyką, kiedyś czytałem w jednym z czasopism, że najbardziej niebezpiecznym miejscem pracy jet teren elektrowni ponieważ tu występuje największe pole elektromagnetyczne pozdrawiam

Do Jerzy Brojek @ 14:33, 18.08.2019

IP: 95.49...70

Trzeba było jeszcze wymienić takich ekspertów jak Balcerowicz, Cimoszewicz, Urban, Buzek, Kopacz, Giertych, Marcinkiewicz. A no i pan Wałęsa też byłby znakomitym doradcą w przeciwieństwie do tych nic nie potrafiących pisiorów...

Sss @ 15:00, 18.08.2019

IP: 94.254...184

Niemcy są największym trucicielem Europy manipulanci

Zielony @ 16:07, 18.08.2019

IP: 37.47...197

Widzę, że niektórzy z przeciwników nowej elektrowni, mają bardzo relatywistyczne podejście do zatrudnienia środowiska. No bo jak mozna chcieć nowej elektrowni która jest emiterem pyłów tam gdzie mieszkają własne dzieci i bliscy. No bo takie elektrownie powinny być daleko, gdzie mieszkają dzieci obce których nie darzymy żadnym uczuciem. Tak robią bogate państwa. Przenoszą swój uciążliwy przemysł do biednych krajów, zabierają zyski do siebie a tubylcom zostawiają smród. I dają siebie za przyklad wzorcowy. Niestety nie ma przemysłu bez energii, a przemysł zarabia pieniądze. Nowoczesny przemysł to mniejsze emisję. Nie ma przemysłu bez emisyjnego.

Do "eksperta" @ 16:22, 18.08.2019

IP: 188.146...10

Dlaczego autor przyczepił się tylko nowej elektrowni. A co ze starą, co z celulozą, mleczarnia, ytongiemi setka innych zakładów które znacznej większości w większym stopniu są powalające dla środowiska. Tam "ekolog" nie dostanie przelewu?

Spots @ 17:06, 18.08.2019

IP: 37.248...65

Fakty. Kolejna elektrownia węglowa w najbardziej zanieczyszczonych fragmencie Europy. Kolejna dobra zmiana? Oby nie doszła do skutku.

Jerzy Brojek @ 17:43, 18.08.2019

IP: 178.235...7

Do Kuba IP:46.77...61 - pozdrawiam i wyjaśniam. Proszę zwrócić uwagę, że żadnej
z budowanych po wojnie ELEKTROWNI nie usytuowano w mieście. Decydowała właśnie UCIĄŻLIWOŚĆ dla skupisk ludności. Planiści uwzględniali tak zwaną "różę wiatrów" - sytuując elektrownie po stronach możliwie n a j k o r z y s t n i e j s z y c h. Ostrołęcka papiernia (OZCP) jako zakład także uciążliwy - powstała po zawietrznej stronie rozwijającego się miasta. Zbudowana dla papierni ELEKTROCIEPŁOWNIA "A" i kolejna ELEKTROWNIA "B" - w pobliżu. Ten pas zieleni którym obecnie są
ogródki działkowe "CZECZOTKA" - to wyznaczona przez planistów obowiązkowa
STREFA OCHRONNA - z a b r o n i o n a kiedyś dla zabudowy MIESZKANIOWEJ.
Z uwagi na ekonomikę - na obrzeżach miast sytuowano ELEKTROCIEPŁOWNIE
(krakowski "Łęg", warszawski "Żerań", "Siekierki". "Kawęczyn" ). Uciążliwością był
kiedyś i pozostał HAŁAS - ten stały od potężnych wentylatorów, a także ten wytwarzany podczas działania ogromnych naddachowych zaworów bezpieczeństwa pary. Dla pracowników uciążliwe są wysokie temperatury (spalin, pary, otoczenia w zamkniętych budynkach). ZAPYLENIE - zawsze od przeładowywanego i kruszonego
węgla (elektrownie węglowe są przemysłem "brudnym"). PRZECIĄGI zapylonym powietrzem. Przy obecnym poziomie ODPYLANIA I ODSIARCZANIA spalin - w
n o r m a l n y c h WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH - spaliny wynoszone są
z kominów do górnych warstw atmosfery i r o z p r a s z a n e wiatrami. Okresowe
"INWERSJE TEMPERATUR" ( wyjaśnienie w internecie ) są prawdziwą ZMORĄ dla
( nie tylko) ENERGETYKÓW. To wtedy powstaje SMOG (mieszanina dymu i wilgoci).
Na te zjawiska nie ma lekarstwa ( poza zaniżaniem produkcji, albo przejściem na
paliwa g a z o w e ). Bardzo wysokie (kilkadziesiąt tys, woltów DC) napięcia używane
w elektrofiltrach - są doskonale ekranowane. W Elektrowniach nie obserwuje się zwiększonego poziomu promieniowania. W dwóch systemowych Elektrowniach ("Turów" i "Ostrołęka" ) przepracowałem łącznie ponad 17 lat. Pochodzę z tak zwanej długowiecznej rodziny (siostrzyczka ma 94 lata),więc moje obecne 85 nie jest niczym szczególnym. Mieszkając w Zgorzelcu i pracując w Elektrowni "Turów" ( znacząco lepiej zarabiając) - świadomie przeniosłem rodzinę do trochę "pachnącej" ale ZDROWSZEJ Ostrołęki. Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 18.08.2019r

Paweł G @ 18:42, 18.08.2019

IP: 31.41...134

Największy zagrożeniem dla mieszkańców Ostrołęki i ich długości życia są sami mieszkańcy Ostrołęki. Proszę kilnąć w zakładkę "smog" w górnym rogu portalu "Moja Ostrołęka" i obserwować pomiary smogu na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Od kiedy skończył się okres grzewczy na ostrołęckich osiedlach powietrze w czujniki smogu rzadko pokazują wartości przekraczające poziom 20 CAQI, a cała okolica świeci się na zielono aż bolą oczy. Zacznie się późna jesień i wszystko wróci do normy, czyli pyły powyżej 120µg/m³. I żadna elektrownia nawet na wodę destylowaną niczego nie zmieni.

do @ 19:59, 18.08.2019

IP: 178.42...254

bede palil ekologiczna swieczka

Jerzy Brojek @ 19:59, 18.08.2019

IP: 178.235...161

Do Paweł G IP:31.41...134 pozdrawiam. Ma Pan rację zauważając ZALEŻNOŚCI poziomu zanieczyszczeń cząsteczkami stałymi ( pyłami) - OD PORY ROKU. Ale pyły
to tylko CZĘŚĆ problemu tak zwanego SMOG-u. W trakcie spalania (węgla) powstają
ogromne ilości dwutlenku węgla, i...odparowuje cała wilgoć zawarta w powietrzu wtłaczanym do palenisk kotłów. Ta mieszanina jest aktywna chemicznie, więc już
w kanałach wylotowych spalin - powstają LOTNE drobinki "kwasu węglowego", czyli tak zwane AEROZOLE - które stanowią istotę SMOG -u, tą najbardziej niebezpieczną.
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 18 sierpnia 2019 roku

Lilo @ 20:23, 18.08.2019

IP: 37.47...232

Jestem za tym żeby każdy ekolg co to sie o wypowiada pod tym artykułem wziął codziennie wiadro wody do ręki i podlał drzewko pod blokiem👍

Lilo @ 20:25, 18.08.2019

IP: 37.47...232

I pamiętajcie że klon amerykański i topola to chwast trzeba to wyciąć i sądzić wartościowe drzewa

do Pana Jerzego Brojka @ 21:45, 18.08.2019

IP: 31.41...59

Swego czasu pytałem już Pana kiedy to wystąpiła inwersja temperatur, która spowodowała, że elektrownia w Ostrołęce była przyczyną smogu w mieście. Oczywiście nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Tak jak napisał Paweł G - elektrownia pracuje - smogu w Ostrołęce nie ma. Dzięki spalaniu w kotłach pyłowych (prostym językiem opisał to w swoim artykule Pan Giżycki) - to nie elektrownia generuje smog. To z kotłów przydomowych pyły, siarka i to co tam jeszcze jest w węglu, a także te "LOTNE drobinki "kwasu węglowego" kierowane są do atmosfery bez żadnego oczyszczenia. A dodatkowo zdarza się, że podczas spalania w przydomowych kopciuchach węgiel nie utlenia się do CO2 i powstaje trujący tlenek węgla. Zanieczyszczenia te ścielą się blisko ziemi nawet wtedy kiedy nie występuje żadna inwersja temperatur.
Czas kiedy "z a n i e d b a l i ś m y M Y Ś L E N I E o potrzebie unowocześniania Energetyki" bowiem minął i przez te lata kiedy jest Pan na emeryturze elektrownie polskie bardzo się zmieniły. Powstają nowe wysokosprawne bloki węglowe, a modernizacje starych dotyczyły przede wszystkim zwiększenia efektywności wytwarzania i systemów ochrony środowiska. Niech Pan sobie wyobrazi, że elektrownia ostrołęcka nie ma już mocy 600MW, a dzięki modernizacji turbozespołów i układów wyprowadzenia mocy osiąga moc o 90MW większą. Jest też wyposażona w instalacje odsiarczania, odazotowania i zmodernizowane elektrofiltry. Dzięki budowie drugiej instalacji odsiarczania będzie spełniała standardy ochrony środowiska, które będą obowiązywały od połowy 2021 roku - w internecie można znaleźć co to są Konkluzje BAT. Jest to więc zupełnie inna, niskoemisyjna elektrownia niż ta, z której odchodził Pan na emeryturę. Podobnie zresztą jak Turów. Mimo występowania zjawiska inwersji to nie elektrownie są więc źródłem smogu.

. @ 22:16, 18.08.2019

IP: 205.201...66

JAK TAM EKOTERRORYSCI, JAK IDZIE WYGANIANIE SMRODU Z OSTROŁĘKI?
BO CHYBA NIE TYLKO ELEKTROWNIA WAM PRZESZKADZA, OPŁACONE PSY?

Dolek @ 07:48, 19.08.2019

IP: 31.0...80

Oczywiście, że nie ma Żadnych zmian klimatycznych wywołanych przez Człowieka. To wymieranie dzikich zwierząt, wzrost temperatury, susza, topnienie pokrywy lodowej, wzrost poziomu oceanów, nieurodzaje i brak wody oraz zamienianie się Polski w Step to wina przyrody. Z Idiotami nie da się nawet normalnie dyskutować bo po prostu szkoda na to czasu.
P.S To nie wy wyłączycie elektrownię i cywilizację ,- to przyroda Wyłączy nas - Ludzi.

Seba @ 08:12, 19.08.2019

IP: 89.65...225

ZUS i GUS będą zadowolone.

Jan @ 08:32, 19.08.2019

IP: 5.173...141

Autor kupiony albo głupi. Japonia buduje 30 nowych elektrowni węglowych! Niemcy to węgiel ! Ludzie dają się wkręcać w tą ekologie i badania aż miło patrzeć, ale czas to wszystko zweryfikuje.

Dd @ 08:41, 19.08.2019

IP: 185.135...46

Jak wyślę wam jakieś bzdury to też to opublikujecie? Czy tylko wrzucacie to co jest zgodne z waszą ideologią?

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 08:47, 19.08.2019

IP: 87.205...21

Seba, ZUS i GUS są bardziej zadowoleni ze starych elektrowni. Oni cieszą się też ze starych pieców przydomowych.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:53, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"elektrownia pracuje - smogu w Ostrołęce nie ma."

To co wydobywa się z elektrowni jest częścią smogu i nikt chyba nie twierdzi, że jest ona jego jedyną przyczyną, bo nie jest, ale jest stosunkowo dużą jego składową.

Nie chcesz chyba napisać, że elektrownia węglowa, spalająca minimum 2 mln ton węgla rocznie, pozostanie bez wpływu na otoczenie oraz produkcję dwutlenku węgla, chyba, że masz jakieś inne dane, bo jeden tu nawet twierdził, że powietrze będzie czystsze - no więc jak, spalenia takiej ilości węgla wpłynie negatywnie na środowisko, czy nie?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:57, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"Czy tylko wrzucacie to co jest zgodne z waszą ideologią?"

Jaką ideologią, niezatruwania Ziemi - to Ty masz przeciwną, czyli zatruwania?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:00, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Naziolu, a może zaproponuj reaktywację obozów koncentracyjnych?

Przy Twoich, fundamentalno - skrajnie nacjonalistycznych poglądach, taka propozycja nikogo by chyba nie zdziwiła.

Włączamy myślenie @ 09:02, 19.08.2019

IP: 188.125...195

Poczytajcie sobie Drodzy Czytelnicy o emisji CO2 i co jest z tym związane. Ściemniają nam o rzekomym efekcie cieplarnianym powodowanym dwutlenkiem węgla, którego w rzeczywistości jest o wiele za mało na naszym globie. W prehistorycznych czasach stężenia były stukrotnie wyższe żyliśmy znacznie dłużej, a roślinność mega rosła. Kto ma szklarnie i zna się na rzeczy wie, że im więcej CO2 tym większe plony. Ludziom w stanie agonalnym również "strzela się" dawkę CO2, a nie ratuje tlenem, jakby nakazywała logika. Tak więc rzekomy problem z CO2 to wymysł tych, którzy chcą zarobić na ludzkiej niewiedzy. Włączamy myślenie. Pozdrawiam

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:02, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Nadal nie doczekałem się żadnego merytorycznego argumentu/odpowiedzi, na moje pytanie, dlaczego węglowa i dlaczego akurat w Ostrołęce - ktoś się podejmie?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:05, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Włączamy myślenie @ 09:02, 19.08.2019 IP: 188.125...195

Zdaję się, że próbujesz obalić "teorię względności", zupełnie jej nie rozumiejąc.

Emitujemy dwutlenek węgla + prowadzimy grabieżczą wycinkę lasów, czyli miejsc, które tenże dwutlenek węgla asymilują na tlen - spróbuj sobie pooddychać dwutlenkiem węgla, to się przekonasz.

Jan @ 09:13, 19.08.2019

IP: 195.38...140

Jak zwykle tzw. "ekolodzy" manipulują faktami. Za "uwalnianie do atmosfery pyłu drobnego" (emisja niska - PM10, PM2,5) podpowiadają paleniska domowe, a nie "energetyka zawodowa spalająca węgiel kamienny" - w energetyce zawodowej te pyły nie występują, i to nie ze względu na skuteczne instalacje odpylające, a ze względu na brak występowania tego rodzaju pyłów w wyniku procesu spalania (piszę o PM10 i PM2,5). Co do rtęci, to więcej rtęci absorbujemy jedząc tuńczyka z puszki, niż w wyniku wdychania powietrza "zanieczyszczonego" przez elektrownię. Elektrownie obecnie istniejące muszą zainstalować urządzenia redukujące rtęć, tlenki azotu, związki siarki i pyły (te, które występują, bo nie PM10 i 2,5), a co dopiero mówić o nowych blokach.
Jeżeli elektrownia będzie miała część ciepłowniczą, to powietrze wokół ... może się poprawić, jeżeli rozbudowany zostanie system ciepłowniczy i duża ilość użytkowników kopciuchów przejdzie na ciepło systemowe.

Przy okazji nasuwa się pytanie: skoro tzw. ekolodzy naprawdę troszczą się o środowisko, to dlaczego nie zajmą się prawdziwymi problemami, np. przemysłem spożywczym i tym, czym nas się karmi? To ma o wiele większy wpływ na zdrowie, niż elektrownie węglowe.

stalker malina @ 09:17, 19.08.2019

IP: 37.47...65

nanoplastik spoko, alamanium w żywności spoko, gówno z marketów spoko, trucizna w postaci "leków" spoko ale trochę dymu to pe- gdzie tu logika???

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:19, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"Jak zwykle tzw. "ekolodzy" manipulują faktami. Za "uwalnianie do atmosfery pyłu drobnego" (emisja niska - PM10, PM2,5) podpowiadają paleniska domowe"

Cyt.:
"a ze względu na brak występowania tego rodzaju pyłów w wyniku procesu spalania (piszę o PM10 i PM2,5)."

Czy Ty czytasz to, co piszesz?

Cyt.:
"Co do rtęci, to więcej rtęci absorbujemy jedząc tuńczyka z puszki"

Nikt, nikomu nie nakazuje jedzenia tuńczyka z puszki - rozumiesz różnicę?

Cyt.:
"Jeżeli elektrownia będzie miała część ciepłowniczą, to powietrze wokół ... może się poprawić, jeżeli rozbudowany zostanie system ciepłowniczy i duża ilość użytkowników kopciuchów przejdzie na ciepło systemowe."

Czyżbyś chciał powiedzieć, że dzisiaj nie mamy ciepłowni?

Cyt.:
"np. przemysłem spożywczym i tym, czym nas się karmi? To ma o wiele większy wpływ na zdrowie, niż elektrownie węglowe."

Hmm, Ciebie ktoś karmi, np. tym tuńczykiem z puszki, powiedz jeszcze, że na siłę.

Poczytaj sobie o tym, czym zajmują się organizacje ekologiczne, i na pewno nie jest to sposób Twojego odżywiania się.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:24, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"nanoplastik spoko"

A, co z nim?

Cyt.:
"alamanium w żywności spoko"

Jakie aluminium, w jakiej żywności?

Cyt.:
"gówno z marketów spoko"

Ktoś Ci każe kupować w marketach?

Cyt.:
"trucizna w postaci "leków" spoko"

Ktoś Cię zmusza do przyjmowania leków?

Cyt.:
"ale trochę dymu to pe-"

Trochę dymu, ze spalania przynajmniej 2 mln ton węgla rocznie - kpisz, czy o drogę pytasz?

Jerzy Brojek @ 10:39, 19.08.2019

IP: 178.235...121

Do do Pana Jerzego Brojka IP: 31.41...59 pozdrawiam i gratuluję sporej wiedzy o
zagadnieniach elektrownianych, ale w zasadniczej sprawie dotyczącej wpływu
( także ) ostrołęckiej Elektrowni na powstawanie smogu - MIJA PAN SIĘ Z PRAWDĄ
(delikatnie określając). Nie od rzeczy nadal zachęcam do zrozumienia I S T O T Y
zjawiska nazywanego "I N W E R S J Ą ( "odwróceniem" ) TEMPERATUR". Wikipedia
wyjaśnia to piękną polszczyzną i zrozumiale. W normalnych sytuacjach meteorologicznych - NAJCIEPLEJ JEST PRZY GRUNCIE, a w miarę nabierania
wysokości - TEMPERATURA ATMOSFERY M A L E J E. Każde spaliny na wylocie
ze zródła ( wysoki komin, rura wydechowa samochodu, komin domowy ) - zawierają
bagaż ciepła i posiadają wyższą temperaturę. Cieplejsze a więc l ż e j s z e spaliny -
"chętnie wybierają" środowisko zimniejsze, czyli wyższe poziomy atmosfery. Szczegóły znajdziemy ( patrz Wikipedia) w opisie "CIĄGU KOMINOWEGO". Podczas
zjawiska nazywanego INWERSJĄ TEMPERATUR - PRZY GRUNCIE JEST ZIMNIEJ
NIŻ NA PEWNEJ WYSOKOŚCI - WIĘC SPALINY "NIE CHCĄ" UNOSIĆ SIĘ KU GÓRZE, LECZ "SIADAJĄ NAD GRUNTEM". Wtedy c z u j e m y SMOG ( ten
charakterystyczny "zapaszek" tlącego się węgla ). Niektóre bardziej postępowe miasta
( jak choćby Cieszyn, na który napływają spaliny znad północnych Czech ) - sygnalizują mieszkańcom JUŻ SAMO ZBLIŻANIE SIĘ INWERSJI TEMPERATUR.
Cieszę się z każdego osiągnięcia ostrołęckich Energetyków i obserwuję je na bieżąco,
ale BRAK MI okresowych informacji o KONKRETACH. Ja około 48 lat temu wste
cz (1971r) "w y c i s k a ł e m" z nowozmodernizowanego elektrofiltra - sprawność
wyłapywania pyłów na poziomie 99,83%. Chętnie poznam jaką średnią sprawność
uzyskuje się obecnie ( mierząc z a elektrofiltrami a przed mokrą płuczką). Jaka jest
sprawność nowych instalacji minimalizujących niebezpieczne tlenki azotu???.
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 19 sierpnia 2019 roku

Adi @ 12:35, 19.08.2019

IP: 87.204...205

Mam takie info dla ciemnego ludu. Ludzie pracujacy po 40 latach na remontach elektrownii, gdzie dawniej byly gorsze materialy, azbesty itd. Pracuja sobie do dnia dzisiejszego, dorabiaja chetnie do emerytury i w sporej ilosci zabieraja mlodym miejsca pracy. Jesli to taki Czarnobyl, to jak to mozliwe? Jak taki 70- latek moze sie dobrze miec jezeli byl w tym zrodle cyklonu wiekszosc czasu swojego zycia? Jezeli twierdzisz ze to bzdury co napisalem to sie dowiedz jeden z drugim. Ja tam pracowalem kilka lat, bylem widzialem.

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 12:43, 19.08.2019

IP: 37.30...249

Obrońco bandytów nazioli litewskich, którzy mordowali polskie dzieci, kobiety i starców, Twoja niechęć do wymiany starej elektrowni jest jak chęć reaktywacji obozów koncentracyjnych.

Przy Twoich fundamentalnie antypolskich poglądach nikogo taka postawa by nie zadziwiła.

Internet nie zapomina.

Polka kalkulująca @ 12:43, 19.08.2019

IP: 91.226...1

Zgodnie z raportem organizacji Health and Environment Alliance zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem węgla w polskich elektrowniach powoduje rocznie 3 500 przedwczesnych zgonów, 1 600 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz 800 000 straconych dni pracy. Straty finansowe dla polskiej gospodarki wynikłe z utraty zdrowia, zwolnień chorobowych i kosztów leczenia wynoszą od 12,5 do 34,3 mld zł rocznie. Tych kosztów nie pokrywają inwestorzy, tylko polscy obywatele. Eksperci oszacowali, że zanieczyszczenie powietrza w wyniku 40 lat funkcjonowania Elektrowni Ostrołęka C może spowodować w sumie nawet 2 tys. przedwczesnych zgonów, ok. 620 przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, ponad 3 tys. zapaleń oskrzeli wśród dzieci, ponad 420 tys. dni chorobowych oraz prawie 100 tys. napadów astmy wśród dzieci. Koszty zdrowotne funkcjonowania tej elektrowni oszacowano na 690 milionów euro.

Jerzy Brojek @ 13:05, 19.08.2019

IP: 178.235...121

Do Adi IP: 87.204...205 - pozdrawiam, a czy mógłby Pan opisać w których urządzeniach
Zespołu Elektrowni Ostrołęka napotykał ( Pan ) A Z B E S T???. I co to znaczy że "dawniej były gorsze materiały"??? Jeżeli farby to się zgadza, a inne???
I proszę nie używać określenia "ciemnego ludu", bo to uwłacza także Panu.
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:43, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt:
"Obrońco bandytów nazioli litewskich, którzy mordowali polskie dzieci, kobiety i starców"

Naziolu wskaż miejsce, w których ich broniłem, a jeśli nie, to przestań kłamać, bo chyba tylko to potrafisz - wiem, zaraz przeczytam, że "tfu, tfu", ale to ja kłamię, tylko znowu zapytany o to, w którym miejscu, nie będziesz potrafił go wskazać.

Cyt.:
"Ludzie pracujacy po 40 latach na remontach elektrownii"

Mógłbyś jakoś wytłumaczyć związek osób pracujących przy remontach elektrowni, z zanieczyszczaniem, przez nie środowiska, bo nie za bardzo rozumiem "merytorykę", Twojego pseudo argumentu - chcesz powiedzieć, że spalanie minimum 2 mln ton węgla rocznie, nie wpłynie, ani na środowisko, ani na zdrowie ludzi mieszkających w jej sąsiedztwie, chcesz powiedzieć, że to nie spowoduje wytworzenie tysięcy ton popiołów - napisz, do jakich szkół uczęszczałeś, że Cię tego nie nauczyli?

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 14:31, 19.08.2019

IP: 37.30...249

Potępiając bohaterów żołnierzy wyklętych, którzy zatrzymali nazioli w mordowaniu polskich dzieci, kobiety i starców, broniłeś nazioli litewskich na nazistowskim żołdzie.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:37, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"Potępiając bohaterów żołnierzy wyklętych, którzy zatrzymali nazioli w mordowaniu polskich dzieci, kobiety i starców, broniłeś nazioli litewskich na nazistowskim żołdzie."

Naziolu co ma piernik do wiatraka???

Litewscy bandyci, byli dokładnie takimi samymi bandytami, jak Ci w Polskich mundurach, gdzie i w którym miejscy, kiedykolwiek twierdziłem, że było inaczej - wskaż mi to miejsce.

Poza tym, napisz, gdzie i kiedy, Litewskie władze czczą tych litewskich bandytów, bo polskie swoich bandytów czczą.

Specjalnie dla naziola - piszę to po raz kolejny - za takich samych bandytów, uważam Litwinów mordujących polskich cywili, jak polskich bandytów, mordujących litewskich cywili - czy to dla ciebie, naziolu jest wystarczająco czytelne, czy dalej będziesz rżnął głupa?

dan @ 15:26, 19.08.2019

IP: 5.173...230

do Jan Kowalski ,lasy produkują ale i żużywają tlen ,bilans jest praktycznie zerowy.Potok słów w swolch wywodach ale wartość merytoryczna żadna.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:55, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"do Jan Kowalski ,lasy produkują ale i żużywają tlen ,bilans jest praktycznie zerowy."

"Pleć, pleciugo, byle długo" - poczytaj trochę o zagadnieniu, katastrofalnym zachwianiu bilansu produkcji i asymilacji dwutlenku węgla, bo piszesz głupoty.

dan @ 16:11, 19.08.2019

IP: 5.173...230

ja pisze krótko i na temat ,zastanawia mnie na czyje zlecenie był napisana ta praca naukowa o katastrofalnym cos tam...…..a kto płaci to i wymaga.Kilkaset lat temu w Europie i na Swiecie były prawie same lasy,jakby tak tylko produkowały tlen to praktycznie by go było prawie 100procent ,a skład atmosfery był taki sam,ba więcej było dwutlenku węgla w tym czasie więc...…..

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:14, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"o katastrofalnym cos tam..."

No właśnie, wypowiedział się "znafca" tematu... czegoś tam.

Cyt.:
"ba więcej było dwutlenku węgla w tym czasie więc..."

Podasz źródła swojej wiedzy?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:16, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Ludzie, czy Wy za pieniądze czy z przekonania, robicie z siebie thebili, którzy, za chwilę będą twierdzić, że Ziemia jest płaska.

Seba @ 16:20, 19.08.2019

IP: 89.65...225

tanie wczasy, nie trzeba jechać na Śląsk!!!Zaciągniemy się i na fajkach się zaoszczędzi. Ile kasiory zostanie na zakupy!

dan @ 16:36, 19.08.2019

IP: 5.173...230

zródło mojej wiedzy :zalesienie kontynentu wieki temu i dziś,poza tym mój mózg,i nie zasłaniam się jakimiś niby naukowymi artykułami pisanymi na czyjes zlecenie i przekazanymi jak przez tubę propagandowa przez znafców tematu.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:43, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"zalesienie kontynentu wieki temu i dziś,poza tym mój mózg"

Hmm, głowę bym dał, że żyłeś w tamtych czasach, a więc znasz to z osobistych przeżyć - a, w to, że 600 tysięcy ludzi, wraz z dobytkiem, przez 40 lat łaziło po pustyni, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów, jak choćby szkielety, czy kości, też wierzysz?

dan @ 16:51, 19.08.2019

IP: 5.173...230

do czego pijesz? co zabrakło argumentów ……….to zajrzyj do jakiegoś artykułu swojego guru może ci rozjaśni

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:55, 19.08.2019

IP: 78.152...118

Piję, do Twojej bezdennej głupoty - szkoda mojego czasu.

dan @ 17:09, 19.08.2019

IP: 5.173...230

sam jesteś głupi ,chwalić się jakims artykułem ale móc podac tylko jego tytuł nic więcej i zaczynają się inwektywy...…..zacznij używac swojego rozumu nie podpieraj się kimś.

do Pana Jerzego Brojka @ 19:25, 19.08.2019

IP: 31.41...59

Świetny wykład na temat inwersji temperatur tylko, że nie dotyka Pan istoty zagadnienia. Spaliny z kotłów energetycznych są oczyszczone i zawierają śladowe ilości zanieczyszczeń. Zupełne kuriozum to stwierdzenie o "charakterystycznym "zapaszku" tlącego się węgla". Twierdzi Pan, że wtedy gdy Pan pracował kominy elektrociepłowni i elektrowni "sypały" wokół niespalonym węglem? Zasadą spalania w kotłach pyłowych przy nadmiarze tlenu jest utlenianie węgla do dwutlenku węgla, a części palne mogą co najwyżej pojawiać się w śladowych ilościach w popiele i nie daj Boże w gipsie z instalacji odsiarczania. Nad prawidłowością procesu spalania czuwają operatorzy - wszystkie odchylenia to wymierne straty elektrowni - na produkcji energii, ale także na utracie wartości handlowej popiołu i gipsu. Pewno Pan nie wie, ale obecnie ostrołęcka elektrownia jest praktycznie bezodpadowa. Wszystkie uboczne produkty spalania są sprzedawane.
To co Pan tak pięknie opisał dotyczy natomiast kotłów przydomowych pracujących bez żadnego oczyszczania spalin i spalających kiepskie węgle, a co gorsze także to co "palacz" miał w śmietniku. A jeżeli ma to jeszcze miejsce późną jesienią czy zimą kiedy inwersja temperatur występuje relatywnie często, to pozwolę sobie zacytować: SPALINY "NIE CHCĄ" UNOSIĆ SIĘ KU GÓRZE, LECZ "SIADAJĄ NAD GRUNTEM". Wtedy c z u j e m y SMOG. smile

nieradiomaryjny jest o 350 zł tańszy @ 19:55, 19.08.2019

IP: 87.205...21

Obrońco nazioli litewskich, jeśli zrównujesz ich z bohaterami wyklętymi, to ostro pojechałeś.

Już Ci tłumaczę jak było:

Naziole litewscy na hitlerowskim żołdzie wymordowali polskie dzieci, kobiety i starców ze wsi Glińciszki w odwecie za swoich kolegów. To była przypadkowa polska wieś.

Kilka dni później żołnierze wyklęci napadli nocą na wieś, w której mieszkali niektórzy z tych "bohaterskich" nazioli, wyciągali ich spod kołder i zabili. Zabili w sumie 27 osób, miały to być rodziny litewskich policjantów oraz innych Litwinów kolaborujących z Niemcami. Wśród ofiar znalazły się także kobiety i dzieci. Było to działanie samowolne, bo Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, dowódca Okręgu Wileńskiego AK zakazywał odwetu na ludności cywilnej.

Od tej pory żaden bandyta nacjonalista litewski nie próbował mordować bezbronnych Polaków.

"20 czerwca 1944 roku oddział kolaboracyjnej policji litewskiej zabił 39 Polaków w Glinciszkach na Wileńszczyźnie.

Był to odwet za śmierć czterech litewskich policjantów z garnizonu w pobliskim Podbrzeziu. Według jednej z wersji zginęli chcąc zatrzymać żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK, którzy dokonali rekwizycji w poddanym niemieckiemu zarządowi majątku w Glinciszkach. Według drugiej, rekwizycja dokonana przez oddział AK miała sprowokować policjantów litewskich do wyjścia z Podbrzezia w zastawioną pułapkę.

20 czerwca 1944 r. oddział policjantów litewskich z Podbrzezia wkroczył do Glinciszek i zamordował 39 Polaków, nie oszczędzając kobiet ani dzieci. Wśród ocalałych była Irena Sławińska, późniejsza profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która sporządziła wówczas listę zamordowanych. Do ofiar zbrodni w Glinciszkach zalicza się też administratora majątku, Władysława Komara - ojca wybitnego lekkoatlety o tym samym imieniu - który został zabity przez Litwinów w okolicy Podbrzezia.

„Mord w Glinciszkach odebrano jako początek akcji likwidacyjnej ludności polskiej na tych terenach w okresie wycofywania się wojsk niemieckich” - pisał Jarosław Wołkonowski w książce „Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej w latach 1939-1945”.

Ze zbrodnią w Glinciszkach wiąże się polski odwet. Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK zaatakowali 23 czerwca 1944 roku wieś Dubinki na terenie Litwy Kowieńskiej i zabili w niej 27 osób. Miały to być rodziny litewskich policjantów oraz innych Litwinów kolaborujących z Niemcami. Wśród ofiar znalazły się także kobiety i dzieci. Było to działanie samowolne, bo Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, dowódca Okręgu Wileńskiego AK zakazywał odwetu na ludności cywilnej.

Mord w Glinciszkach nie był jedyną zbrodnią popełnioną przez litewskie siły kolaboracyjne na Polakach. Jarosław Wołkonowski wymienia wsie, w których nieco wcześniej, w maju 1944, doszło do mordów: Pawłów, Adamowszczyzna, Sieńkowszczyzna.

Masowa zbrodnia została dokonana w Święcianach i Łyntupach 19-20 maja 1942 r., gdy śmierć trzech Niemców, zabitych przez sowiecką partyzantkę, litewskie siły policyjne wykorzystały jako pretekst do masakry ludności polskiej. Zginęło wówczas - według śledztwa IPN - ok 400 Polaków, głównie z inteligencji. W opracowaniach historyczych pojawia się także większa liczba ofiar - 1200. „Był to prawdziwy, krwawy pogrom ludności polskiej na tym terenie” - pisał prof. Piotr Łossowski w książce „Polska-Litwa. Ostatnie sto lat.”

Litewska kolaboracyjna formacja policyjna Ypantigas Burys brała udział w egzekucjach w podwileńskich Ponarach, miejscu masowej kaźni, w którym zabito wedug różynch danych od 1, 5 tys do kilkunastu tysięcy Polaków i 56-70 tys. Żydów. Wśród zamordowanych w Ponarach był Bronisław Komorowski, żołnierz AK, stryj obecnego prezydenta RP."

To nie były takie same zdarzenia.

BB @ 00:23, 20.08.2019

IP: 217.99...200

Nieradiomaryjny, kłamco i zwolenniku odwetowego mordowania dzieci, kobiet i starców - nic nie usprawiedliwa modru dziecka, NIC, rozumiesz? już Ci to tłumaczyłem. Kto dopuszcza się tak strasznej rzeczy staje się niegodnym człowieczeństwa byd..lakiem. Jesteś związany z obecnie panującymi Posłem i Senatorem jak Jaś z Małgosią, jak Bonnie z Clydem, bronisz ich niczym niepodległości czy też cnoty swojej siostry, a jednak nie nazwałbym Cię ani przez chwilę chrześcijaninem, ba, nie nazwałbym Cię nawet człowiekiem, bo jesteś zwolennikiem odwetowego mordowania dzieci... nie wiem ile zezwierzęcenia trzeba w sobie mieć, aby podnieść rękę na dziecko, ale może tak było tym bandytom łatwiej? Nie wiem, ale brzydzę się takimi występkami.
Nieradiomaryjny kłamco i manipulancie, próbujesz usprawiedliwiać indolencję obecnych reprezentantów, kłamiesz i oszukujesz ludzi, wygłaszasz pochwalne humny
dot. Panów Posła i Senatora, nie potrafisz jednak przedstawić ani jednej, JEDNEJ inwestycji, czy też działań Twoich mocodawców, a które to miałyby pozytywne znaczenie dla mieszkańców Ostrołęki. Jak już pisałem wcześniej, zaraz po Twoim przykładzie, reprezentanci koalicji PO PSL się nie sprawdzili, zostali wymienieni na reprezentantów z PIS, PIS się nie popiSał - zostanie, mam nadzieję wymieniony. Może w końcu ludzie się otrząsną i przestaną wybierać pomiędzy kiłą a rzeżączką i wybiorą kogoś, kto naprawdę będzie dbał o interesy mieszkańców. Bo jak na razie to widać tylko dbaość o interesy działaczy partii.... miłego wtoreczku :-)

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 05:38, 20.08.2019

IP: 87.205...21

BB, kłamco i obrońco nazioli na hitlerowskim żołdzie, nic nie usprawiedliwia mordowania dzieci, kobiet i starców.

Nic, słyszysz?

Dlaczego chcesz, by naziole nadal mordowali polskich bezbronnych? By na Litwie było jak na Wołyniu? Dlaczego jesteś przeciwko temu, że ktoś powtrzymał nazioli? Dlaczego jesteś zwolennikiem odwetowego zabijania niewinnych ludzi?

Gdyby ktoś zrobił hitlerowcom to samo co zrobili bohaterowie żołnierze wyklęci np. na początku II wś, czyli poszli nocą, wywlekli nazistowskich tchórzy z pierzyn i zabili, to żaden więcej nie podniósłby ręki na niewinnych.

Zapamiętaj sobie, żołnierze wyklęci zrobili mordercom prawie to samo co oni oni kilka dni wcześniej, różnica była taka, że poszli do wsi, w której nocowali nazistowskie tchórze.

"„Łupaszkowcy” zdobyli Dubinki, likwidując tamtejszy posterunek policji. Następnie wywlekli z domów i rozstrzelali kilka litewskich rodzin. Polska akcja odwetowa pochłonęła 27 ofiar. Znowu wśród zabitych znalazły się kobiety i dzieci, wśród nich również polscy mieszkańcy Dubinek – Anna Górska oraz jej czteroletni syn. Najmłodsza ofiara polskiego odwetu – Rimuk Rymkiewicz – miał zaledwie dwa miesiące.

Czyn „Łupaszki” był bezprecedensowy w dziejach wileńskiej Armii Krajowej i polsko-litewskiego konfliktu, i dlatego trudno go porównywać z ogromem zbrodni popełnionych przez szowinistów litewskich (w samych tylko Ponarach litewscy ochotnicy z Ypatingas Burys rozstrzelali co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi). Dało się słyszeć opinie, że polski odwet w Dubinkach przyniósł jakieś dobro, gdyż w jego efekcie Litwini zaniechali akcji wymierzonych w polską ludność. Poza tym, argumentowano, któż z nas ma pewność, jak zachowałby się, gdyby na własne oczy ujrzał to, co „łupaszkowcy” zobaczyli w Glinciszkach?Jednak nie udawajmy, że rozstrzelanie 2-miesiecznego niemowlęcia, takoż 3-, 4-letnich dzieci to czyn chwalebny. Strach matki, wywleczonej z chałupy z maleńkim dzieckiem, i rozwalonej pod płotem w Dubinkach był taki sam, jak tej z Glinciszek. Atak na Dubinki był złamaniem rozkazu komendanta „Wilka” z 12 kwietnia 1944 r., kategorycznie zabraniającego represji wobec cywilów."

Uratowali tym czynem wiele polskich wsi.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 07:30, 20.08.2019

IP: 78.152...118

Naziolu wskaż mi różnicę między bandytą mordującym dzieci, ubranym w mundur polski, od bandyty mordujących cywilów, ubrany w mundur litewskie milicji.

Zapytaj, naziolu, jakiegokolwiek żołnierza na Świecie, czy dozwolone są akcje odwetowe na ludności cywilnej, bo Ty, naziolu. dalej niczego nie rozumiesz.

Dalej nie rozumiesz tego, że Litwini, w przeciwieństwie do Polaków, nie czczą bandytów, nie stawiają im pomników, nie celebrują ich ponownych pochówków i nie budują im muzeów - co, dzisiaj miałabyś do powiedzenia Litwinom, zwłaszcza krewnym pomordowanych?

W kwestii kopciucha i truciciela - wczoraj na Islandii odbył się symboliczny pogrzeb lodowca, który lodowcem, przestał być - to pewnie też, finansowali jacyś wrogowie Polski, tylko co, stopnienie tego lodowca, czy ten symboliczny jego pogrzeb?

Jerzy Brojek @ 07:39, 20.08.2019

IP: 178.235...79

Do do Pana Jerzego Brojka - pozdrawiam, ale okazuje się że trochę przeceniłem Pańską znajomość problemu. Tak zwany "koksik" czyli "części palne" - jest STRATĄ PALIWA - uzależnioną od dokładności przemiału i procesu spalania. Istnieje co oczywiste jakaś ekonomicznie uzasadniona granica dokładności mielenia ( proces mielenia zużywa energię ). "CZĘŚCI PALNE" - to jeden z podstawowych parametrów KAŻDEGO kotła energetycznego. Niestety nie ujawnia pan tych parametrów dla
ostrołęckiej Elektrowni, aby można było je porównywać. W Elektrowni "Turów" prowadziłem ( ostatnio) Wydział Odpylania (elektrofiltry, odpopielanie mechaniczne i
pneumatyczne ). Węgle brunatne są "młodszymi braćmi" węgli kamiennych, więc
zawierają ( w różnym stopniu) tak zwane LIGNITY - części posiadające jeszcze
"włóknistą" strukturę drewna. To są węgle trudniejsze do dokładnego rozdrabniania,
a więc podatniejsze na pozostawianie dużych ilości cząsteczek "NIEDOPALONYCH"
( tego tak zwanego "koksiku"). Jako że w "Turowie" laboratorium dokonywało analizy
popiołu - po każdym remoncie ( modernizacji) elektrofiltrów - dysponowałem wiedzą
co wyłapują mi poszczególne strefy. Ponieważ tamtejsze drobiny "koksiku" były lżejsze
i o większych rozmiarach - WYŁAPYWANE BYŁY W P I E R W S Z E J STREFIE
(elektrofiltrów). SIŁĄ RZECZY - KOMINY NIE MOGŁY "SYPAĆ NIESPALONYM WĘGLEM". Nie zmienia to problemu "siadającej" zawiesiny drobinek kwasu węglowego (podczas Inwersji Temperatur) - stanowiącej I S T O T Ę SMOGU.
Zapomniał Pan także, że te substancje POSIADAJĄ DODATNIE ŁADUNKI ELEKTRYCZNE utrudniające ODDYCHANIE, ale o tym to proszę sobie poczytać
choćby w Wikipedii. Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 20 08 2019r

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 07:42, 20.08.2019

IP: 78.152...118

W dniu wczorajszym, dziennikarze ONETU, poinformowali o odkryciu w ministerstwie sprawiedliwości, farmy płatnych trolli, którzy mieli za zadanie oczernianie i dyskredytowania sędziów, głównie członków stowarzyszenia sędziów "Iustitia", trolle mieli dostęp do wrażliwych danych, których upowszechnianie jest naruszeniem RODO i przekroczeniem prawa w zakresie naruszenia dóbr osobistych tych sędziów - za cała akcję, jak podaje portal ONET, był odpowiedzialny wiceminister Piebiak.

Służby sprawdzają oświadczenia majątkowe i wszelkie sprawy związane z prowadzeniem biura poselskiego Sławomira Neumana, chodzi o poprzednią kadencję, czyli przez 4 lata nic, a tu nagle przed wyborami takie działania, ale nawet nie zapytały PiSowskiego wiceministra Dworczyka, o fałszowanie jego oświadczeń majątkowych, w których przez 12 lat nie wpisywał udziałów w spółce i sprzedaży domu.

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 09:25, 20.08.2019

IP: 37.30...174

Nikogo nie wyzywam od nazioli.

Czy ci, którzy chcą mordowania bezbronnych dzieci, kobiet i starców normalnie myślą?

BB pisał, że lepiej byłoby, żeby wyklęci zabili nazioli w odwecie za wymordowanie polskiej wsi, a koledzy nazioli w odwecie wymordowaliby następną polską wieś. Czyli chciałby mordowania niewinnych Polaków jak np. na Wołyniu.

Czy to normalne myślenie?


"Zapytaj, naziolu, jakiegokolwiek żołnierza na Świecie, czy dozwolone są akcje odwetowe na ludności cywilnej, bo Ty, naziolu. dalej niczego nie rozumiesz. "

Ty niczego nie rozumiesz. Akcje odwetowe na ludności cywilnej nie są dozwolone, i dlatego żołnierze wyklęci spowodowali, że naziole zaprzestali ataku na ludność cywilną. A Ty i inni ich za to potępiasz.

Tak samo było w przypadku zbombardowania ludności cywilnej w Hiroszimie i Nagasaki.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:38, 20.08.2019

IP: 78.152...118

Naziolu, nazywam Cię tak, bo nim jesteś - wytłumacz mi, czy różni się Litwini w mundurach milicjantów - mordujący polskich cywili, od polaków w polskich mundurach, mordującego Litewski i Polskich cywili - podaj mi chociaż jedną różnicę, jeśli chodzi o metody działania.

W czasie zbombardowanie Hiroszimy i Nagasaki, USA była w stanie wojny z Japonią.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:41, 20.08.2019

IP: 78.152...118

Ups, przepraszam, trochę się zagalopowałem:
Errata - jest "od polaków", powinno być "od Polaków", jest "Litewskich i Polskich" powinno być "litewskich i polskich".

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 10:16, 20.08.2019

IP: 37.30...174

Obrońco nazioli na hitlerowskim żołdzie, bo tak Cię nazywam, wytłumacz mi, dlaczego bronisz tych, którzy napadli na bezbronne dzieci kobiety i starców, zamiast na oddziały żołnierzy wyklętych?

Taka jest różnica między naziolami, a żołnierzami wyklętymi.

Naziole napadali na polskie bezbronne wsie, wyklęci napadali na wsie, w których byli naziole.

Czy Polska nie była wtedy w stanie wojny z Niemcami i ich sojusznikami?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 10:43, 20.08.2019

IP: 78.152...118

Cyt.:
"dlaczego bronisz tych, którzy napadli na bezbronne dzieci kobiety i starców, zamiast na oddziały żołnierzy wyklętych?"

Naziolu, wskaż miejsce, w którym to zrobiłem.

Cyt.:
"w których byli naziole"

Podaj przykład, chociaż jednego.

Cyt.:
"Czy Polska nie była wtedy w stanie wojny z Niemcami i ich sojusznikami?"

Wskaż chociaż jednego sojusznika Niemców, w gronie 70 zamordowanych cywili, w tym Polski z dzieckiem na ręku - jednego.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 10:48, 20.08.2019

IP: 78.152...118

Ale, spoko - właśnie składam do prokuratury wniosek, z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na nazywaniu ówczesnych mieszkańców Dubinek, w tym Polki z dzieckiem oraz innych pomordowanych przez bandytów w polskich mundurach - "naziolami" - napiszę, oczywiście w odniesieniu, do Twojego wpisu, również do litewskiej ambasady - kto wie, może będziesz sławnym naziolem.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 11:01, 20.08.2019

IP: 78.152...118

Takiej treści e-maila, wysłałem przed chwilą do prokuratury rejonowej w Ostrołęce, z wiadomością do ambasady Republiki Litewskiej w Polsce - jak będzie mało, to wyślę dalej.

"Składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez uczestnika forum https://www.moja-ostroleka.pl, który cywilne osoby pomordowane przez żołnierzy AK, w akcji odwetowej na ludności cywilnej litewskie wsi Dubinki oraz okolic, nazywa „naziolami” - poniżej cały wpis oraz link do dyskusji, w której padły te słowa:

Cyt.:
„Naziole napadali na polskie bezbronne wsie, wyklęci napadali na wsie, w których byli naziole.”

Link:
https://www.moja-ostroleka.pl/art/1566035103/o-ile-lat-skroci-zycie-ostroleczanom-elektro
wnia-weglowa#komentarze

E-maila adresuję do wiadomości ambasady Republiki Litewskiej w Polsce.

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 14:37, 20.08.2019

IP: 37.30...174

Pisałem o tych naziolach, a nie o cywilach, w tym Polki z dzieckiem:

"Mord w Glinciszkach nie był jedyną zbrodnią popełnioną przez litewskie siły kolaboracyjne na Polakach. Jarosław Wołkonowski wymienia wsie, w których nieco wcześniej, w maju 1944, doszło do mordów: Pawłów, Adamowszczyzna, Sieńkowszczyzna.

Masowa zbrodnia została dokonana w Święcianach i Łyntupach 19-20 maja 1942 r., gdy śmierć trzech Niemców, zabitych przez sowiecką partyzantkę, litewskie siły policyjne wykorzystały jako pretekst do masakry ludności polskiej. Zginęło wówczas - według śledztwa IPN - ok 400 Polaków, głównie z inteligencji. W opracowaniach historyczych pojawia się także większa liczba ofiar - 1200. „Był to prawdziwy, krwawy pogrom ludności polskiej na tym terenie” - pisał prof. Piotr Łossowski w książce „Polska-Litwa. Ostatnie sto lat.”

Litewska kolaboracyjna formacja policyjna Ypantigas Burys brała udział w egzekucjach w podwileńskich Ponarach, miejscu masowej kaźni, w którym zabito wedug różynch danych od 1, 5 tys do kilkunastu tysięcy Polaków i 56-70 tys. Żydów. Wśród zamordowanych w Ponarach był Bronisław Komorowski, żołnierz AK, stryj obecnego prezydenta RP."

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 15:26, 20.08.2019

IP: 37.30...174

Nie zrozumiałeś o czym piszę. Pisze o tym tekście:

"Kolejna istotną kwestią jest odpowiedź na pytanie czy odwet polski miał być rzeczywiście z założenia ślepy? Na liście osób wytypowanych do egzekucji znaleźli się osadnicy wojskowi, aktywni szaulisi, uczestnicy litewskiego ruchu powstańczego w czerwcu 1941 r., a także policjanci w służbie niemieckiej. Nie byli to ludzie bezbronni. Zaatakowane gospodarstwa zostały wskazane partyzantom 5 BW przez przewodników z siatki terenowej AK, którzy byli doskonale zorientowani, jak poszczególni Litwini zachowywali się w stosunku do Polaków. Że swej broni nie zdążyli oni użyć, to już zupełnie inna kwestia. Co oczywiście nie usprawiedliwia w najmniejszym stopniu tych partyzantów, którzy dopuścili się zabójstw kobiet lub dzieci."

Tak rozumiem ten tekst:

Wyklęci poszli tam, gdzie byli naziole.

Jeśli było inaczej, to przepraszam niewinnych.

Xerox @ 10:03, 21.08.2019

IP: 37.249...243

interesujące - temat z kategorii najważniejszych dla przyszłych pokoleń ostrołęczan a komentarze na poziomie rynsztoka :) coś co przesądzi o ich stanie zdrowia i choroby jest trywializowane. Tak trzymać!

Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Portal gov.pl

Forum

Reklama

Ynet.pl
Sklep Enter